IMPEL Logo

Riska kritēriju datubāze (IRAM)

2011. gada 6. janvārī stājās spēkā Rūpniecisko emisiju direktīva (IED), un tās 80. panta 1. punktā minētie noteikumi bija jātransponē valsts tiesību aktos divu gadu laikā. IED nosaka jaunas prasības rūpniecisko iekārtu inspicēšanai, kā aprakstīts direktīvas 23. pantā. Pienākumi attiecībā uz regulārām vides pārbaudēm ir jauns izaicinājums ES dalībvalstīm. IMPEL projekta IMPEL easyTools ietvaros jau ir izstrādājusi integrēto riska novērtēšanas metodi (IRAM), kas ir instruments, lai palīdzētu dalībvalstīm izpildīt IED 23. panta prasības. Izstrādājot integrēto riska novērtēšanas metodi (IRAM) un ar to saistīto IT rīku, kļuva skaidrs, ka riska novērtēšanas rīks jāizmanto ne tikai IED pārbaudēs, bet arī pārbaudēs saskaņā ar Seveso direktīvu un RMCEI.

Riska kritēriju datubāze

Projekta ietvaros tika izstrādāta piekļuves datubāze, kurā apkopoti riska kritēriji, ko izmanto vides iestādes visā ES.

Tags:

Lead country and contact

Vācija

Subscribe to our newsletter