IMPEL Logo

Inspekcijas mērķu noteikšana un izpildes uzraudzības vadlīnijas

Impel vairākus gadus strādāja pie pārbaudes plānošanas tēmas projektā Doing the right thing (DTRT). DTRT ieviesa vides pārbaužu ciklu. Svarīgi šī cikla posmi ir prioritāšu noteikšana un pārbaužu mērķu un ar tiem saistīto darbības rādītāju definēšana. Kad iestādes sāka īstenot DTRT, kļuva skaidrs, ka tām ir nepieciešams turpmāks atbalsts, jo īpaši attiecībā uz šiem diviem posmiem. Tāpēc IMPEL nolēma izstrādāt dažus papildu instrumentus šajās jomās.
Šajā ziņojumā sniegtajos norādījumos galvenā uzmanība pievērsta pārbaužu mērķu noteikšanai un darbības uzraudzībai. Citā projektā tika izstrādāts instruments prioritāšu noteikšanai (EasyTools projekts). Kopā ar DTRT tie sniedz iestādēm visaptverošu vadlīniju kopumu pārbaužu plānošanai.

Šie norādījumi galvenokārt ir izstrādāti, lai palīdzētu kontroles iestādēm noteikt un uzraudzīt mērķus regulēto objektu pārbaudēm, taču tos var izmantot arī plašāk. Piemēram, kontroles iestādes, kurām ir arī pilnvaras veikt izpildes pasākumus pret nelikumīgu atkritumu izgāšanu, var izmantot šajos norādījumos izklāstīto metodoloģiju, lai sistemātiski noteiktu un uzraudzītu mērķus šo vietu darbībai.

Tags:

Lead country and contact

Nīderlande

Subscribe to our newsletter