IMPEL Logo

Tools

  • Atļauju izsniegšanas metodoloģija - salīdzinājums

    "Pareiza rīcība vides atļauju izsniegšanā" ir nepārtraukts projekts (2016-2018), kura ietvaros tiek padziļināti aplūkota saikne starp atļauju izsniegšanu un pārbaudēm, apzināti interesanti piemēri un labākā prakse Eiropā, kā arī apzināti un aprakstīti pasākumi, kurus varētu izmantot atļauju izsniegšanas procedūrās.

    [Read more]

Subscribe to our newsletter