IMPEL Logo

Tools

  • IMPEL pārskata iniciatīvas rīks (IRI)

    IRI ir IMPEL pārskatīšanas iniciatīva, un tā ir brīvprātīga salīdzinošā pārskatīšana, kurā IMPEL dalībvalstu vides iestādes palīdz cita citai uzlabot ES vides tiesību aktu īstenošanu. Ar IRI palīdzību uzņēmēja iestāde saņem bezmaksas konsultācijas sava darba turpmākai uzlabošanai un notiek paraugprakses apmaiņa visā Eiropas kopienā. Ja jūs interesē IRI uzņemšana, šajā informācijas paketē būs sniegta galvenā informācija.

    [Read more]

Subscribe to our newsletter