IMPEL Logo

Over IMPEL

Wie kan lid worden?

Het lidmaatschap van IMPEL staat open voor overheidsinstanties die de milieuwetgeving uitvoeren en handhaven. Het staat niet open voor individuele personen. Doorgaans worden EPA's, inspectiediensten, vergunningverlenende instanties en ministeries lid van IMPEL. Verenigingen van organisaties en autoriteiten die zich bezighouden met de uitvoering en handhaving van milieuwetgeving kunnen ook lid worden van IMPEL.

Voordelen van deelname

Netwerken

Uw organisatie maakt deel uit van een netwerk van meer dan 50 milieu-instanties met de mogelijkheid om via projecten en activiteiten samen te werken aan praktische uitvoeringskwesties. Dit biedt uw organisatie uitgebreide netwerkmogelijkheden met andere implementatie- en handhavingsspecialisten uit IMPEL-lidstaten.

Gezamenlijk leren

IMPEL-projecten en -activiteiten bieden uw organisatie de mogelijkheid om aan gemeenschappelijke uitdagingen van milieu-instanties te werken en nieuwe ideeën en kennis op te doen. IMPEL biedt de leden een platform om ideeën en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Delen van beste praktijken

Een van de belangrijkste doelstellingen van IMPEL is het delen en ontwikkelen van richtsnoeren voor beste praktijken. Hierdoor kan worden geleerd van de ervaringen van deskundigen bij andere milieu-instanties.

Toegang tot Basecamp

Basecamp is een webgebaseerd platform voor projectbeheer en communicatie. IMPEL gebruikt deze software om netwerken, interactie en het delen van informatie tussen de leden te vergemakkelijken. Toegang tot dit platform is een van de praktische voordelen van het lidmaatschap van IMPEL.

Verhoogde capaciteit

IMPEL bevordert de capaciteitsopbouw in uw organisatie door mogelijkheden te bieden om te leren via projecten, conferenties en trainingen.

Deelname aan projecten

Uw organisatie profiteert van de mogelijkheid om medewerkers deel te laten nemen aan projecten (inclusief vlucht, accommodatie en basiscatering).

Deelname aan deskundigenteams

Expertteams zijn thematische fora waar gelijkgestemde collega's informatie uitwisselen over de uitvoering en handhaving van milieuwetgeving. Als lid krijgt u de mogelijkheid om personeel te laten deelnemen aan deskundigenteams en beslissingen te nemen over toekomstige projecten.

Organisaties helpen hun beperkte middelen effectiever te gebruiken

Door technische richtsnoeren op te stellen en het gebruik van risicogebaseerde benaderingen voor gerichte inspanningen te bevorderen, kan IMPEL aangesloten organisaties helpen de tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving te versterken.

Samenwerking tussen handhavingsinstanties

Samenwerking tussen instanties is zeer belangrijk, vooral bij grensoverschrijdende kwesties. IMPEL versterkt de grensoverschrijdende communicatie en contacten tussen deskundigen en biedt de leden de mogelijkheid om samen te werken aan gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van de tenuitvoerlegging. Dit werk versterkt de samenwerking tussen handhavingsinstanties van verschillende landen.

Peer reviews

IMPEL biedt peer reviews aan onder de naam: 'IMPEL Review Initiative' (IRI). Het IRI is een vrijwillige peer review waarbij milieu-instanties van IMPEL-lidstaten elkaar helpen de uitvoering van de EU-milieuwetgeving te verbeteren. Met een IRI kan uw organisatie tegen lage kosten advies krijgen om uw werk verder te verbeteren.

Betrokkenheid bij externe partners

IMPEL werkt nauw samen met verschillende externe netwerken, zoals het International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE), het European Network of the Heads of Environmental Protection Agencies (NEPA), het European Network of Prosecutors for the Environment (ENPE) en het European Network of Judges for the Environment (EUFJE). Als lid van IMPEL krijgt uw organisatie de kans om ook leden van deze netwerken te ontmoeten en met hen samen te werken.

Verantwoordelijkheden

Lid zijn brengt verantwoordelijkheden met zich mee. IMPEL haalt het grootste deel van zijn inkomsten uit de Europese Unie, maar een aanzienlijk deel (ongeveer 30%) komt uit lidmaatschapsgelden (€ 5.000 per lidorganisatie). Het netwerk is slechts zo succesvol als de deelnemers zelf wanneer zij netwerken en samenwerken, dus deelname aan besluitvorming, projecten en activiteiten is ook een belangrijk onderdeel van het lidmaatschap.

Hoe gaat u te werk?

Als uw organisatie geïnteresseerd is om lid te worden van IMPEL, kunt u contact opnemen met ons Secretariaat.

Subscribe to our newsletter