IMPEL Logo

Over IMPEL

De leden van IMPEL bestaan uit 55 milieu-instanties in 36 landen: de 28 EU-lidstaten, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Servië, Turkije, IJsland, Kosovo*, Albanië, Zwitserland en Noorwegen. Binnen de IMPEL-vereniging worden zij IMPEL-lidstaten genoemd.
De algemene vergadering van IMPEL kan waarnemers toelaten tot de vereniging, die dan met raadgevende stem kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de algemene vergadering. Een waarnemer kan een internationale organisatie of een netwerk zijn die een nauwe band heeft met de activiteiten van IMPEL. Deskundigen, voorgedragen door de vertegenwoordiger van een waarnemer, kunnen ook deelnemen aan projecten en activiteiten van IMPEL.

(*Deze aanwijzing laat de standpunten over de status onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.)

Subscribe to our newsletter