IMPEL Logo

Over IMPEL

Een van de aspecten van IMPEL die het meest wordt gewaardeerd door haar leden en door degenen die met haar te maken hebben, is haar informele karakter. Het IMPEL-statuut weerspiegelt dat karakter. Deelname aan projecten en activiteiten staat open voor mensen die werkzaam zijn bij een milieu-instantie die lid is van IMPEL.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste gezag van de vereniging. De algemene vergadering bepaalt het beleid van de vereniging en beslist over de begroting, werkprogramma's, projectvoorstellen en projectverslagen. IMPEL-leden in een land wijzen een nationale IMPEL-coördinator aan die hen vertegenwoordigt in de Algemene Vergadering.

Expert Teams

IMPEL organiseert zijn werk op vijf thematische gebieden:
1. Industrie en lucht
2. Afval en TFS
3. Water en land
4. Natuurbescherming
5. Cross-cutting tools and approaches

De deskundigenteams zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van activiteiten die belangrijke hiaten in de uitvoering aanpakken, houden toezicht op de uitvoering van die activiteiten en de kwaliteit van hun output. Een programmabeheersgroep brengt de teamleiders van de 5 thematische gebieden bijeen, die vervolgens verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de activiteiten in één geïntegreerd programma.

Bestuur

Het bestuur is het uitvoerend orgaan van de vereniging en is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering. Het beheert bijvoorbeeld de relaties met belangrijke externe belanghebbenden zoals de Europese Commissie, stelt de begroting van het netwerk op en beheert en wijst waar nodig middelen toe. De raad houdt toezicht op het secretariaat. [Lees meer]

Commissies

De algemene vergadering kiest een onafhankelijk audit- en evaluatiecomité, dat de technische en budgettaire plannen en verslagen van projecten en andere passende activiteiten van de vereniging beoordeelt.  Het comité spreekt zich uit over de conformiteit van de project- en actieplannen en de uitvoering ervan met de interne regels en administratieve beginselen van IMPEL. 

De algemene vergadering kiest ook een wervingscomité, dat de vervulling van ereposten in het netwerk vergemakkelijkt. 

Het lidmaatschap van deze comités staat open voor alle deskundigen van IMPEL-leden met beroepservaring op de respectieve gebieden (auditing, financieel en projectbeheer, respectievelijk werving of netwerken).

Secretariaat

IMPEL wordt ondersteund door een secretariaat dat de ruggengraat van het IMPEL-netwerk vormt. Het secretariaat bestaat uit een team van vijf functionarissen. [Lees meer]

Subscribe to our newsletter