IMPEL Logo

About IMPEL

Het bestuur is het uitvoerend orgaan van de vereniging en is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering. Hij beheert bijvoorbeeld de relaties met belangrijke externe belanghebbenden zoals de Europese Commissie, stelt de begroting van het netwerk op en beheert en wijst waar nodig middelen toe. De raad houdt toezicht op het secretariaat.

De raad bestaat momenteel uit:

Marco Falconi

Marco Falconi werkt als technoloog bij ISPRA (Italiaans instituut voor milieubescherming en -onderzoek) en is teamleider van IMPEL Water and Land experts. Hij heeft twee masters – een in milieuwetenschappen en een tweede in geologie.
Marco heeft internationale ervaring met projecten bij de Verenigde Naties in de Balkanlanden en met GEO6-evaluatie. Hij is een van de nationale referentiecentra voor bodem van EIONET. In ISPRA is hij de coördinator van het “Soil and Land” hoofdstuk van het jaarlijkse Urban Areas Report. Ook is hij wetenschappelijk coördinator van Remtech Europe, een jaarlijkse conferentie over verontreinigde locaties. Hij doceert milieubeoordeling aan de Polytechnische Universiteit van Marche en aan de Universiteit van Camerino.

Florije Kqiku

Florije Kqiku, a seasoned professional with nearly two decades in Government of Kosovo and four years in the private sector, excels in environmental law and enforcement. Serving as the Head of Division for Inspection at the Ministry of Environment, Spatial Planning, and Infrastructure in Kosovo from 2014-2023, she led strategic initiatives, represented Kosovo internationally, and managed legislative reforms. Florije's expertise extends to project management, training, and coordination in regional and EU networks. Holding a Master's in Management and The Environment from the University of Lancaster and a background as an engineer of architecture from the University of Prishtina, she offers a unique and comprehensive perspective on environmental issues. Florije is a multilingual, dedicated leader, actively contributing within IMPEL since 2014, participating in various projects, including those focused on combating Environmental Crime. Notably, she has served as the National Coordinator for Kosovo within the framework of IMPEL and as the National Coordinator for EnviCrimeNet for a decade.

Rob Kramers

Rob Kramers is an international expert and programme manager at the knowledge Centre for the Environment at Rijkswaterstaat in The Netherlands. His organisation is part of the ministry of Infrastructure and Water management. 

The primary focus of his team is capacity building and training on environmental themes. With 25 years of experience within IMPEL, Rob contributed on many of the projects. Doing the Right Things (Inspection planning) and the Knowledge and Innovation Centre are some of them. Rob was the programme manager for IMPEL’s Knowledge and Information Programme and is one of the ambassadors of the IMPEL Review Initiative programme.

Bojan Počkar

Bojan een senior milieu-inspecteur bij de Inspectie voor milieu en ruimtelijke ordening in Slovenië. Hij is afgestudeerd in organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Kranj in Slovenië. Hij is hoofd van de interdepartementale werkgroep inzake TFS in Slovenië (leden Inspectie, politie, financiële administratie) en is al meer dan 10 jaar betrokken bij IMPEL als nationaal coördinator, nationaal contactpunt op het gebied van TFS, lid van de stuurgroep voor het Waste&TFS expertteam en actief lid van verschillende IMPEL-projecten binnen Waste&TFS en transversale expertteams. Bojan is vice-voorzitter Projecten. 

Marinus Jordaan

Marinus Jordaan is working as an inspection expert in the behavioural intervention team of the regional environmental agency DCMR Rijnmond area in the Netherlands. He joined the IMPEL family with the Idepend decision tool project in 2012. He joined the IED Implementation project in 2015 and is Industry and Air deputy since 2021 and became expert team leader in April 2023. Marinus has international experience in soil investigation and remediation in Australia, training inspectors and permitters from several at the time ‘’new’’  EU members from 2000 on in Poland, Latvia, Estonia and Bulgaria but also others like Russia. He holds the B.Sc. in Environmental Engineering from the van Hall Institute in Groningen and Master of Public administration from the Antwerp University.

Alfred Dreijer

Alfred werkt bij de vergunningverlenende instantie in de provincie Drenthe in Nederland, waar hij vergunningen verleent voor jacht, natuurbescherming en bosbouw. Namens de provincie Drenthe neemt hij deel aan een landelijke werkgroep natuurbeschermingsrecht en aan de landelijke werkgroep wolvenbeheer. Zijn eerdere ervaring omvat werkzaamheden als makelaar bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en ook als natuurbeschermingsambtenaar bij de provincie Friesland. Sinds 2017 is hij betrokken bij IMPEL  en in 2021 werd hij gekozen tot leider van het Expertteam Natuur.

Martine Blondeel

Martine is senior Beleidsdeskundige Milieu en Ruimtelijke Handhaving bij het Departement Leefmilieu en Ruimtelijke Ontwikkeling van de Vlaamse Regering in België. Daarvoor was zij jarenlang hoofd van de afdeling Milieu-inspectie. In die functie hield zij toezicht op de coördinerende werkzaamheden van verschillende deskundigen op verschillende milieugebieden zoals lucht, afvalwater, afval, afvaltransporten, geluid, geur, ozonafbrekende stoffen en broeikasgassen, bodem en grondwater, genetisch gemodificeerde organismen, energiebeheerssystemen, milieubeheerssystemen en Reach Regulation. Daarvoor was zij coördinator-expert op het gebied van luchtverontreiniging en geurhinderbestrijding. Zij heeft ervaring als milieu-inspecteur, als beleidsspecialist op het gebied van lucht en als wetenschapsvoorlichter. Ze studeerde aan de universiteit van Leuven en studeerde vervolgens verder aan de universiteiten van Antwerpen en Gent. Ze is sinds 2007 betrokken bij IMPEL – vooral in de expertteams Industrie & Lucht en Cross Cutting Issues – en in 2021 werd ze verkozen tot leider van het Expertteam Cross Cutting Issues.

Subscribe to our newsletter