IMPEL Logo

About IMPEL

Het bestuur is het uitvoerend orgaan van de vereniging en is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering. Hij beheert bijvoorbeeld de relaties met belangrijke externe belanghebbenden zoals de Europese Commissie, stelt de begroting van het netwerk op en beheert en wijst waar nodig middelen toe. De raad houdt toezicht op het secretariaat.

De raad bestaat momenteel uit:

Marco Falconi

Marco Falconi werkt als technoloog bij ISPRA (Italiaans instituut voor milieubescherming en -onderzoek) en is teamleider van IMPEL Water and Land experts. Hij heeft twee masters – een in milieuwetenschappen en een tweede in geologie.
Marco heeft internationale ervaring met projecten bij de Verenigde Naties in de Balkanlanden en met GEO6-evaluatie. Hij is een van de nationale referentiecentra voor bodem van EIONET. In ISPRA is hij de coördinator van het “Soil and Land” hoofdstuk van het jaarlijkse Urban Areas Report. Ook is hij wetenschappelijk coördinator van Remtech Europe, een jaarlijkse conferentie over verontreinigde locaties. Hij doceert milieubeoordeling aan de Polytechnische Universiteit van Marche en aan de Universiteit van Camerino.

Alfred Dreijer

Alfred werkt bij de vergunningverlenende instantie in de provincie Drenthe in Nederland, waar hij vergunningen verleent voor jacht, natuurbescherming en bosbouw. Namens de provincie Drenthe neemt hij deel aan een landelijke werkgroep natuurbeschermingsrecht en aan de landelijke werkgroep wolvenbeheer. Zijn eerdere ervaring omvat werkzaamheden als makelaar bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en ook als natuurbeschermingsambtenaar bij de provincie Friesland. Sinds 2017 is hij betrokken bij IMPEL  en in 2021 werd hij gekozen tot leider van het Expertteam Natuur.

Martine Blondeel

Martine is senior Beleidsdeskundige Milieu en Ruimtelijke Handhaving bij het Departement Leefmilieu en Ruimtelijke Ontwikkeling van de Vlaamse Regering in België. Daarvoor was zij jarenlang hoofd van de afdeling Milieu-inspectie. In die functie hield zij toezicht op de coördinerende werkzaamheden van verschillende deskundigen op verschillende milieugebieden zoals lucht, afvalwater, afval, afvaltransporten, geluid, geur, ozonafbrekende stoffen en broeikasgassen, bodem en grondwater, genetisch gemodificeerde organismen, energiebeheerssystemen, milieubeheerssystemen en Reach Regulation. Daarvoor was zij coördinator-expert op het gebied van luchtverontreiniging en geurhinderbestrijding. Zij heeft ervaring als milieu-inspecteur, als beleidsspecialist op het gebied van lucht en als wetenschapsvoorlichter. Ze studeerde aan de universiteit van Leuven en studeerde vervolgens verder aan de universiteiten van Antwerpen en Gent. Ze is sinds 2007 betrokken bij IMPEL – vooral in de expertteams Industrie & Lucht en Cross Cutting Issues – en in 2021 werd ze verkozen tot leider van het Expertteam Cross Cutting Issues.

Ana Garcia

Ms Ana Garcia is momenteel werkzaam als Inspecteur Directeur van de Eenheid voor Samenwerking en Internationale Zaken, IGAMAOT, Portugal. Zij is milieu-inspecteur bij de Algemene inspectie voor landbouw, zee, milieu en ruimtelijke ordening (IGAMAOT, Portugal) en heeft een doctoraat in milieuwetenschappen op het thema “Implementatie van milieuwetgeving”. Werkend met IMPEL sinds 1999 heeft ze deelgenomen als nationale vertegenwoordiger in IMPEL Projecten in verschillende gebieden, namelijk op Natuurbehoud, Industrie en Lucht, Afval, Water, is de Portugese nationale coördinator sinds 2015 en was IMPEL vice-voorzitter in 2017-2018.

Helge Ziolkowski

Helge Ziolkowski werkt als Senior Adviseur Afvaltransporten voor de Zweedse Environmental Protection Agency. Hij kwam in 2010 bij de IMPEL Waste and TFS familie en heeft sindsdien deelgenomen aan veel verschillende projecten voor de Zweedse EPA. Helge werd tijdens COP 12 verkozen tot lid van Basel ENFORCE voor 2016/17. Hij was de afgelopen 3 jaar hoofd van de afdeling TFS in de deelstaat Saksen en keerde uiteindelijk in mei 2021 terug naar Zweden. Hij heeft ervaring met TFS en afvalclassificaties, afvalwater en storten. Helge is teamleider afval en TFS voor 2022/23. Hij is afgestudeerd in scheikunde aan de Technische Universiteit van Dresden.

Jean-Luc Perrin

Jean-Luc is hoofd van de afdeling Chronische risico's en inspecties bij het ministerie van energietransitie in Frankrijk. Hij studeerde aan de Ecole polytechnique en Ecole Nationale Superieure de Techniques Avancees in Parijs en heeft ervaring in verschillende ministeries met onderwerpen als sociale verzekeringsboekhouding, bodem- en radioactieve verontreiniging en nu met inspecties van industriële installaties. Hij is sinds 2009 de nationale IMPEL-coördinator voor Frankrijk en heeft deelgenomen aan een groot aantal IMPEL-activiteiten. In 2022 werd hij verkozen tot vice-voorzitter voor administratie en financiën in IMPEL.  

Bojan Počkar

Bojan een senior milieu-inspecteur bij de Inspectie voor milieu en ruimtelijke ordening in Slovenië. Hij is afgestudeerd in organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Kranj in Slovenië. Hij is hoofd van de interdepartementale werkgroep inzake TFS in Slovenië (leden Inspectie, politie, financiële administratie) en is al meer dan 10 jaar betrokken bij IMPEL als nationaal coördinator, nationaal contactpunt op het gebied van TFS, lid van de stuurgroep voor het Waste&TFS expertteam en actief lid van verschillende IMPEL-projecten binnen Waste&TFS en transversale expertteams. Bojan is vice-voorzitter Projecten. 

Marinus Jordaan

Marinus Jordaan is working as an inspection expert in the behavioural intervention team of the regional environmental agency DCMR Rijnmond area in the Netherlands. He joined the IMPEL family with the Idepend decision tool project in 2012. He joined the IED Implementation project in 2015 and is Industry and Air deputy since 2021 and became expert team leader in April 2023. Marinus has international experience in soil investigation and remediation in Australia, training inspectors and permitters from several at the time ‘’new’’  EU members from 2000 on in Poland, Latvia, Estonia and Bulgaria but also others like Russia. He holds the B.Sc. in Environmental Engineering from the van Hall Institute in Groningen and Master of Public administration from the Antwerp University.

Subscribe to our newsletter