IMPEL Logo

About IMPEL

Het secretariaat bestaat uit een team van vijf functionarissen:

Will Fawcett

Will Fawcett is verantwoordelijk voor IMPEL’s organisatorische en operationele ondersteuning. Zijn belangrijkste taken zijn het plannen, coördineren en opvolgen van bestuurs- en AV-vergaderingen. Hij ondersteunt de voorzitter en de vice-voorzitter bij hun werk. Hij helpt bij het opstellen van subsidieaanvragen en verslagen in samenwerking met het bestuur, de leiders van de deskundigenteams en de project- en financieel medewerker. Hij coördineert het secretariaat en onderhoudt contacten met en beheert leveranciers van goederen en diensten. Hij coördineert ook activiteiten met andere relevante netwerken op het gebied van naleving van milieunormen.

 

Pinar Topkaya

Pinar Topkaya is belast met projectbeheer. Zij is verantwoordelijk voor het toezicht op de projectportefeuille en -activiteiten en voor het opstellen van beheersplannen voor IMPEL-projecten. Zij stelt risicobeheerplannen op en zorgt voor rapportage en controle van wijzigingen. Zij ondersteunt Expert Teams bij het opstellen van hun werkplannen. Zij zorgt voor tijdige bewaking van en rapportage over de projectvoortgang en stelt technische rapporten op voor IMPEL’s subsidierapportage. Zij ondersteunt projectleiders voor kostenbeheersing in samenwerking met de Finance Officer.

Fotini Stamati

Fotini Stamati - Algemene administratieve ondersteuning

Fotini Stamati verleent IMPEL’s algemeen administratieve ondersteuning. Ze beheert het Manifestation of Interest proces en de leden’ toegang op het intranet en onderhoudt een bijgewerkte contactenlijst. Ze verspreidt relevante informatie naar de nationale coördinatoren, het bestuur en de lidorganisaties. Zij ondersteunt de intranet communicatie van bestuur, commissies, projecten en activiteiten naar het netwerk. Zij biedt ondersteuning bij het opzetten van videoconferenties en registratieprocedures voor IMPEL-vergaderingen en beheert de IMPEL-agenda.
Claudia Wunderlich and Grit Mohr

Claudia Wunderlich is zorgt voor IMPEL’s financiële administratie. Ze bereidt interne en externe audits en financiële verslagen, coördinaten met the budgettaire eenheden in de Europese Commissie, en beheert tax liabilities in samenwerking metde externe accountant en de Belgische autoriteiten.  Ze is die de financiële informatie fof de Board, PMG, en operationeel ondersteuning in cosamenwerking with the project officers and controlling IMPEL’s kas- en reservefondsen as IMPEL’s finance officer

Eleni Belmpa

Eleni Belmpa is in charge of Travel and Event Management and Support in IMPEL. She is responsible for preparing, organizing and managing IMPEL's virtual and hybrid physical events, including conferences, meetings, and general assemblies. She also develops standardized event components, such as forms, checklists, and model communications, that can be used for all events.

Sophie Moritz

Sophie Moritz is bij IMPEL begonnen als Stagiaire voor zes maanden, vanaf januari 2022. Ze zal betrokken raken bij een breed scala aan activiteiten en leren over de rol van het netwerk. Ze zal zich richten op het helpen opzetten van de nieuwe website en werken aan reisregelingen.

Şenay ARSLAN

Şenay Arslan is responsible for the dissemination of the IMPEL Project Results. She is working with Project Managers, Expert Team leads and Board in improving the dissemination of project results like guidelines, story books, checklists, handbooks, abstracts, forms, and documents. She supports the studies for developing practical self-teaching, e-learning, and training materials or other tools from IMPEL activity results. Senay also contributes to the development of the IMPEL website to optimize the IMPEL activity results for better suitability as self-teaching, learning, and training materials or other tools.

Subscribe to our newsletter