IMPEL Logo

Disclaimer

Het IMPEL-netwerk geeft geen garantie dat de verstrekte informatie actueel, nauwkeurig, volledig of vrij van fouten is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of verlies die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van deze website, voor zover deze niet opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt.
Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de website zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, dan wel de publicatie geheel of voor een beperkte periode te staken.

Deze site bevat links naar andere websites. Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van de inhoud van gelinkte externe pagina's aangezien wij geen controle hebben over deze pagina's en niet verantwoordelijk zijn voor hun inhoud.

Al het beeldmateriaal op deze website is gebruikt na toestemming van de betreffende fotografen.

Onder geen enkele omstandigheid kan IMPEL aansprakelijk worden gesteld jegens enige partij die ervoor kiest zich te baseren op informatie op de site. Elke persoon of entiteit die vertrouwt op informatie die van deze website is verkregen, doet dit op eigen risico.

De verspreiding van informatie op deze internetsite door ons creëert geen enkel recht of voordeel, materieel of procedureel, afdwingbaar bij wet of billijkheid, door een partij tegen het netwerk, zijn instrumenten, zijn functionarissen, of enige andere persoon.

Ons programma verzamelt of volgt geen persoonlijke informatie van zijn internetsite, tenzij de bezoeker vrijwillig persoonlijke informatie heeft verstrekt voor correspondentie of andere doeleinden. Generieke informatie uit server logs kan worden gebruikt om het aantal bezoekers van de site, het type browser software dat wordt gebruikt, en de routes die door de bezoekers via de site. Deze informatie zal alleen worden gebruikt in geaggregeerde vorm en uitsluitend met het doel om onze website en de service aan onze kijkers te verbeteren door de informatie die wij verstrekken gemakkelijker te vinden en te gebruiken te maken.

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.