IMPEL Logo

Disclaimer

Het IMPEL Netwerk garandeert niet dat de verstrekte informatie actueel, nauwkeurig, volledig of vrij van fouten is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of verlies die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, mits dit niet opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt.
Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor de website zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te vullen en te verwijderen, of de publicatie geheel of voor een beperkte periode stop te zetten.

Deze site bevat links naar andere websites. Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van de inhoud van gelinkte externe pagina's aangezien wij geen controle hebben over deze pagina's en niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan.

Alle op deze website gebruikte afbeeldingen zijn gebruikt na toestemming van de respectieve fotografen.

In geen geval kan IMPEL aansprakelijk worden gesteld jegens enige partij die ervoor kiest te vertrouwen op informatie op de site. Elke persoon of entiteit die vertrouwt op informatie die via deze website is verkregen, doet dit op eigen risico.

De verspreiding van informatie op deze internetsite door ons schept geen enkel recht of voordeel, materieel of procedureel, afdwingbaar in rechte of billijkheid, voor een partij tegen het netwerk, zijn instanties, zijn functionarissen of enige andere persoon.

Ons programma verzamelt of volgt geen persoonlijke informatie via zijn internetsite, tenzij de bezoeker vrijwillig persoonlijke informatie heeft verstrekt voor correspondentie of andere doeleinden. Generieke informatie van serverlogs kan worden gebruikt om het aantal bezoekers van de site, het gebruikte type browsersoftware en de door de bezoekers gevolgde routes op de site te volgen. Deze informatie wordt alleen in geaggregeerde vorm gebruikt en uitsluitend om onze website en de dienstverlening aan onze kijkers te verbeteren door de informatie die wij verstrekken gemakkelijker te vinden en te gebruiken.

Subscribe to our newsletter