IMPEL Logo

IMPEL Ondersteuning IED-implementatieproject Aanbesteding - Deadline 7 september

17 Aug, 2023

IMPEL Supporting Industrial Emissions Directive (IED) Implementation project heeft als doel het delen van kennis en goede praktijken tussen professionals op het gebied van regelgeving en het ontwikkelen van richtlijnen en trainingsmateriaal om de effectieve implementatie van de Richtlijn industriële emissies te ondersteunen.  

In dit project is er de Werkgroep Varkens en Pluimvee, die zich richt op het implementeren van milieucontroles op intensieve veehouderijen. 

In het kader van deze werkgroep is IMPEL op zoek naar een dienstverlener voor het maken van een korte video voor de verspreiding van de resultaten van de werkgroep.  

Zie de bijgevoegde Service Advert voor de consultant in het kader van IMPEL Supporting IED Implementation.  

De deadline voor sollicitaties is 7 september 2023. 

Subscribe to our newsletter