IMPEL Logo

Project voor het beheer van mijnafval

25 Jul, 2022

Het IMPEL-project inzake het beheer van mijnbouwafval heeft tot doel de omzetting van de richtlijn door de verschillende lidstaten te vergelijken teneinde gemeenschappelijke richtsnoeren te evalueren voor een beter beheer van historisch winningsafval, mede met het oog op de terugwinning ervan als secundaire grondstoffen. Dit alles moet in overeenstemming zijn met de Europese aanwijzingen voor een circulaire economie. Binnen het project moeten de praktische aspecten van het project (niet beperkt tot de regelgeving) worden onderzocht door een instelling of onderzoekscentrum dat deskundig is op het gebied van het beheer en de nuttige toepassing van winningsafval.

Daarom is IMPEL, voor de behoeften van het project Beheer van mijnbouwafval, op zoek naar een dienstverlener.

Zie de bijgevoegde dienstverleningsadvertentie voor consultant in het kader van het IMPEL “Management of Mining Waste” Project.

De sluitingsdatum voor sollicitaties is 15 augustus 2022

SERVICE ADVERT FOR CONSULTANT IN THE FRAMEWORK OF IMPEL “MANAGEMENT OF MINING WASTE” PROJECT INVITATION TO TENDER

Subscribe to our newsletter