IMPEL Logo

Aanbesteding voor het beheer van mijnbouwafval

25 Jul, 2022

Het IMPEL-project inzake het beheer van mijnbouwafval heeft tot doel de omzetting van de richtlijn door verschillende lidstaten (LS) te vergelijken met het oog op de evaluatie van gemeenschappelijke richtsnoeren voor een beter beheer van historisch mijnbouwafval, ook met het oog op de terugwinning ervan als secundaire grondstof. Dit alles moet in overeenstemming zijn met de Europese aanwijzingen voor een circulaire economie. Binnen het project moet onderzoek worden gedaan naar de praktische aspecten van het project (en niet alleen naar de regelgeving) door een instelling of onderzoekscentrum dat deskundig is op het gebied van het beheer en de terugwinning van winningsafval.

Dusdanig is IMPEL, voor de behoeften van het Management of Mining Waste Project, op zoek naar een dienstverlener.

Zie de bijgevoegde dienst advertentie voor consultant in het kader van IMPEL “Management of Mining Waste” Project.

De sluitingsdatum voor het indienen van sollicitaties is 15 augustus 2022

SERVICE ADVERT FOR CONSULTANT IN THE FRAMEWORK OF IMPEL “MANAGEMENT OF MINING WASTE” PROJECT INVITATION TO TENDER

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.