IMPEL Logo

Aanbesteding voor NPRI-project

25 Jul, 2022

Het IMPEL National Peer Review Initiative (NPRI) Phase IV Project is gericht op de opbouw van autonome capaciteit voor het uitvoeren van peer reviews. Het strategische resultaat van de werkzaamheden is een betere en homogene uitvoering van de milieuwetgeving op nationaal en regionaal niveau, op basis van de specifieke wetgevende en technische situatie van elk land. Het NPRI-proces maakt het mogelijk om op basis van een lokale analyse de zwakke punten in een netwerk op te sporen en oplossingen te vinden die ook in het hele netwerk kunnen worden toegepast. Binnen het project is er behoefte aan deskundige ondersteuning van de projectleiders en het team op het specifieke gebied van peer reviews op internationaal niveau.

Daarom is IMPEL, voor de behoeften van het NPRI Fase IV Project, op zoek naar een dienstverlener.

Zie de bijgevoegde dienstverleningsadvertentie voor consultant in het kader van het IMPEL National Peer Review Initiative (NPRI) Phase IV Project.

De deadline is verlengd - De nieuwe sluitingsdatum voor aanvragen is 8 september 2022.

SERVICE ADVERT FOR CONSULTANT IN THE FRAME WORK OF IMPEL NATIONAL PEER REVIEW INITIATIVE (NPRI) PHASE IV PROJECTINVITATION TO TENDER

Subscribe to our newsletter