IMPEL Logo

Aanbesteding voor NPRI-project

25 Jul, 2022

Het IMPEL National Peer Review Initiative (NPRI) Phase IV Project is gericht op het opbouwen van autonome capaciteit in het uitvoeren van intercollegiale toetsingen. Het strategische resultaat van de werkzaamheden is een betere en homogene tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving op nationaal en regionaal niveau, op basis van de specifieke wettelijke en technische situatie van elk land. Het NPRI-proces maakt het mogelijk om op basis van een lokale analyse de zwakke punten in een netwerk vast te stellen en oplossingen te vinden die ook in het gehele netwerk kunnen worden toegepast. Binnen het project is er behoefte aan deskundige ondersteuning van projectleiders en team op het specifieke gebied van Peer Reviews op internationaal niveau.

Dientengevolge is IMPEL, voor de behoeften van het NPRI fase IV-project, op zoek naar een dienstverlener.

Zie a.u.b. de bijgevoegde dienstadvertentie voor consultant in het kader van het IMPEL National Peer Review Initiative (NPRI) Phase IV Project.

De sluitingsdatum voor sollicitaties is 15 augustus 2022.

SERVICE ADVERT FOR CONSULTANT IN HET KADER VAN HET IMPEL NATIONAL PEER REVIEW INITIATIVE (NPRI) PHASE IV PROJECTINVITATION TO TENDER

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.