IMPEL Logo

News

 • IMPEL-workshop afvalbeheer en circulaire economie op 13-14 december in Lissabon

  02 Jan, 2023

  Het IMPEL-project "Afvalbeheer en Circulaire Economie" (WMCE) doorloopt de stappen van de afvalhiërarchie om tot een gemeenschappelijk begrip van de kernpunten van de kaderrichtlijn afvalstoffen te komen en de gedragingen in alle lidstaten te homogeniseren. Het project heeft in de vorige fasen van het project reeds richtsnoeren opgesteld met betrekking tot de stappen van de afvalhiërarchie.

  [Read more]
 • Drie aanbestedingen voor diensten ter ondersteuning van IMPEL-activiteiten

  30 Dec, 2022

  Advertenties voor drie diensten - deadline 22 januari 2023

  [Read more]
 • IMPEL, dat het IED-implementatieproject ondersteunt, organiseerde een gezamenlijke inspectie in een papierpulpfabriek in Zweden.

  22 Dec, 2022

  IMPEL, dat het IED-implementatieproject ondersteunt, organiseerde een gezamenlijke inspectie in een papierpulpfabriek in Zweden. De werkgroep inspectie en preventie van ET industrie en lucht organiseerde op 8-9 december 2022 hun 14e gezamenlijke inspectie bij een pulp- en papierfabriek in Zweden. Dit was de eerste gezamenlijke inspectie na Corona. Inspecteurs uit Zweden, Nederland en Finland namen deel aan de inspectie en een inspecteur uit het VK was betrokken bij de voorbereidingen.

  [Read more]
 • IMPEL Ship Recycling Project organiseerde zijn eerste webinar op 28 november 2022.

  21 Dec, 2022

  Het IMPEL-project inzake scheepsrecycling heeft tot doel de samenwerking tussen de op dit gebied actieve milieu- en maritieme autoriteiten te verbeteren. Uiteenlopende EU-wetgeving en bijbehorende bevoegdheden maken uitvoering, toezicht en handhaving een uitdaging. Om illegale overbrengingen te voorkomen wordt begeleidend materiaal voor autoriteiten en andere betrokkenen ontwikkeld en wordt capaciteitsopbouw voor inspecteurs en andere betrokkenen georganiseerd. Ook zal de samenwerking met andere instellingen, agentschappen en netwerken binnen en buiten de EU en met niet-gouvernementele instanties worden onderzocht.

  [Read more]
 • Goede praktijken bij de uitvoering van het EU-actieplan tegen de handel in wilde dieren Project organiseerde zijn eerste gezamenlijke inspectie in Portugal.

  19 Dec, 2022

  De uitvoering van het EU-actieplan tegen de handel in wilde dieren vereist brede steun, niet alleen van de EU-instellingen, maar ook van de EU-agentschappen - Europol en Eurojust -, de lidstaten en hun bevoegde agentschappen, de EU-delegaties en de ambassades van de lidstaten in derde landen. Het doel van het IMPEL-project "Goede praktijken bij de uitvoering van het EU-actieplan tegen de handel in wilde dieren" is de verschillende goede praktijken bij de uitvoering van de EU-instrumenten ter bestrijding van de handel in wilde dieren te analyseren en een oriëntatiegids op te stellen die door alle lidstaten kan worden gedeeld en gebruikt. Het projectteam heeft in de vorige fasen van het project een referentiegids ontwikkeld. Klik hier om het document te downloaden.

  [Read more]
 • De vergadering van het deskundigenteam natuurbescherming vond online plaats op 23 november

  09 Dec, 2022

  De vergadering van het Deskundigenteam Natuurbescherming vond online plaats op 23 november. Dit evenement was bedoeld om een update te geven van de IMPEL-projecten die in 2022-2024 in het kader van het Deskundigenteam Natuurbescherming lopen. Vicevoorzitter van IMPEL Jean Luc Perrin en Expert Team Leader Alfred Dreijer openden de vergadering en de vergadering werd bijgewoond door 24 vertegenwoordigers uit 11 landen en 2 NGO's. Op de agenda stonden presentaties van de projectmanagers van natuurbeschermingsprojecten van IMPEL, voorstellen voor toekomstige projecten, resultaten van het onderzoek naar de uitdagingen bij de uitvoering en hoe het netwerk van het natuurbeschermingsteam kan worden uitgebreid.

  [Read more]
 • Op 28-29 november is een projectvergadering over het beheer van mijnbouwafval gehouden.

  06 Dec, 2022

  Het project "Beheer van winningsafval" heeft tot doel de omzetting van de richtlijn door de lidstaten te vergelijken teneinde gemeenschappelijke richtsnoeren voor een beter beheer van winningsafval te evalueren, mede in overeenstemming met het verkennend advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), dat de lidstaten aanbeveelt initiatieven voor de exploitatie en het gebruik van "nieuwe gebieden" van grondstoffen, zoals winningsafval, te bevorderen.

  [Read more]
 • De 24e algemene vergadering van IMPEL

  05 Dec, 2022

  De 24e algemene vergadering van IMPEL

  [Read more]
 • In Situ Chemische Oxidatie en Bodemdamp Extractie Rapporten zijn beschikbaar in 11 talen

  05 Dec, 2022

  Het beheer van verontreinigde locaties is een proces dat in de lidstaten verschillende snelheden kent. Dit is deels te wijten aan verschillen in wetgeving die verschillende definities inhouden, zoals bijvoorbeeld "mogelijk verontreinigde locaties", "verontreinigde locaties" en "gesaneerde locaties". Daarom heeft de Europese Commissie-JRC samen met het EER-EIONET-netwerk een initiatief gelanceerd om in 2018 gemeenschappelijke definities en een onderzoek in de lidstaten te vinden.

  [Read more]
 • Strategieën voor verificatie van zelfcontrole en rapportage over luchtemissies Workshopverslag is nu beschikbaar.

  05 Dec, 2022

  Onder de paraplu van IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024 was de workshop VERIFICATION OF SELF-MONITORING AND REPORTING ON AIR EMISSIONS gericht op de zelfcontrole van exploitanten op emissies in de lucht (continu en niet-continu) en ook op de betrouwbaarheid van zelfcontrole en de rapportage daarvan door exploitanten (duty-holders). Het projectverslag van de in 2021 gehouden workshop is nu goedgekeurd door de algemene vergadering van IMPEL en is hier te vinden.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter