IMPEL Logo

News

 • Nieuwe voorzitter en vice-voorzitters voor IMPEL-netwerk

  22 Dec, 2021

  Ana Garcia van IGAMAOT in Portugal is gekozen tot IMPEL-voorzitter. Jean-Luck Perrin van het ministerie voor Ecologische Transitie is verkozen tot vice-voorzitter Projecten voor IMPEL. Kristina Rabe van het Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid is gekozen tot vice-voorzitter Administratie bij IMPEL.

  [Read more]
 • Resultaten van het NPRI fase III Online Closing Seminar

  22 Dec, 2021

  Het National Peer Review Initiative (NPRI) hield zijn online slotseminar op maandag 20 december 2021. Het belangrijkste doel van het seminar was om ervaringen en voordelen in Italië, Nederland en Portugal te illustreren.

  [Read more]
 • Resultaten van de online workshop "Einde afval en bijproducten: naleving van REACH".

  09 Dec, 2021

  Online Workshop over einde afval en bijproducten: naleving van REACH werd gehouden op 25 november 2021, als onderdeel van het IMPEL-project Afvalbeheer en Circulaire Economie. Tijdens de workshop werd besproken wanneer en hoe REACH een rol speelt bij de beoordeling van de status van bijproduct of einde-afvalstof in de praktijk en hoe exploitanten en regelgevers ervoor kunnen zorgen dat REACH op het juiste moment op de juiste manier in de praktijk wordt toegepast.

  [Read more]
 • IMPEL Water en Land projectoverzicht 2022 en verder - 26 januari 2022, 10.00 - 12.20 CET

  09 Dec, 2021

  Het IMPEL Water and Land Expert Team nodigt u uit voor hun online Open Dag op 26 januari 2022 van 10.00 - 12.20 uur CET. Voor meer details, zie hieronder en/of klik hier.

  [Read more]
 • Oproep tot deelname aan NPRI fase III, online afsluitend seminar 20 december

  03 Dec, 2021

  U wordt vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan het IMPEL National Peer Review Initiative (NPRI) fase III, Online Closing Seminar getiteld "NPRI: the actual implementation - New experiences and way forward" dat zal plaatsvinden op maandag 20 december 2021 - 09.30u - 12.30u CET.

  [Read more]
 • Aanbesteding voor reisdienst

  26 Nov, 2021

  IMPEL heeft een aanbesteding uitgeschreven voor een reisdienstverlener. Deze zou een reisdienst en reisbeheer voor het netwerk moeten verzorgen. De volledige specificatie vindt u hier: Aanbesteding voor reisdienst & -beheer De sluitingsdatum is 17 december 2021.

  [Read more]
 • 26e conferentie van de VN over klimaatverandering (COP26) in Glasgow

  16 Nov, 2021

  Het VK was van 31 oktober tot 12 november 2021 in Glasgow gastheer van de 26e VN-conferentie van de partijen inzake klimaatverandering (COP26). De COP26-top bracht de partijen samen om de maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering te versnellen.

  [Read more]
 • Aanbesteding EUFJE Netwerkbeheerder

  11 Nov, 2021

  Het EU-forum van rechters voor het milieu (EUFJE) is opgericht in 2004. Het doel van het forum is bij te dragen tot een betere uitvoering en handhaving van de nationale, Europese en internationale milieuwetgeving:

  [Read more]
 • Regionaal seminar over beleid en instrumenten voor de handhaving van milieuvoorschriften

  09 Nov, 2021

  Informatie over een evenement van het partnernetwerk. Dit tweede regionale seminar biedt zijn deelnemers uit de oostelijke partnerlanden (OP) en de OESO-economieën de gelegenheid om de bevindingen van twee door de OESO in 2020-2021 uitgevoerde evaluaties van de naleving van milieunormen door OP-landen, namelijk Armenië en de Republiek Moldavië, te delen en te bespreken. Ook zullen de kenmerken van een duidelijk en alomvattend milieuhandhavingsbeleid, de instrumenten waarover de autoriteiten beschikken om naleving af te dwingen en de optimale combinatie van sancties voor niet-naleving worden besproken.

  [Read more]
 • BEWAAR DE DATUM! WORKSHOP Einde afval en bijproducten: naleving van REACH op 25 NOVEMBER 10:00u-17.00u CET.

  09 Nov, 2021

  De interactie tussen REACH en de kaderrichtlijn afvalstoffen is vaak een kritiek punt voor zowel exploitanten als regelgevers. De workshop, georganiseerd onder de paraplu van het IMPEL-project "Afvalbeheer & Circulaire Economie", wil bespreken wanneer en hoe REACH een rol speelt bij de beoordeling van de status van bijproduct of einde-afvalstof in de praktijk en hoe exploitanten en regelgevers ervoor kunnen zorgen dat REACH op het juiste moment op de juiste manier in de praktijk wordt toegepast.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter