IMPEL Logo

News

 • WasteForce 'Watch the Waste' slotboodschap conferentie: Houd de vaart erin

  13 May, 2021

  Illegale activiteiten met afval nemen vele vormen aan. Het WasteForce-project wil dit aanpakken door de capaciteiten van milieuhandhavingsinstanties te vergroten bij hun inspanningen om de illegale afvalhandel te verstoren. In het kader van het WasteForce-project is een uitgebreide reeks instrumenten en hulpmiddelen speciaal ontworpen om het beleidsmakers, regelgevers, inspecteurs, onderzoekers en aanklagers gemakkelijker te maken afvalcriminaliteit te bestrijden.

  [Read more]
 • Gezamenlijk webinar over apps van LIFE SWEAP en WasteForce 19 mei 13.00u CET

  13 May, 2021

  LIFE SWEAP en WasteForce organiseren een gezamenlijk webinar over de apps die in het kader van de 2 projecten zijn ontwikkeld. Dit webinar zal het gebruik van de TFS Inspection Data reporting app en de Inspection Reference Tool app introduceren en uitleggen.

  [Read more]
 • Presentatie WINE Water Circularity Index,10 mei

  10 May, 2021

  Anabela Rebelo, projectmanager van WINE, zal op 10 mei de resultaten van het IMPEL-project Afvalwater in natuurlijk milieu (voorheen Geïntegreerde wateraanpak en stedelijk hergebruik) presenteren tijdens de komende vergadering van de IS Ad-Hoc Task Group inzake waterhergebruik, die door het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie wordt gepromoot en door het Portugese voorzitterschap wordt georganiseerd. Tijdens deze vergadering zal de in het kader van dit IMPEL-project ontwikkelde Water Circularity Index worden gepresenteerd, d.w.z. een instrument waarmee de overgang van installaties naar een meer circulair model in termen van watergebruik en in overeenstemming met de milieuvoorschriften kan worden gemeten.

  [Read more]
 • Gezamenlijk webinar: Inleiding tot afvalinspecties in havens

  10 May, 2021

  Wanneer: 16 maart 2021 om 14:00 - 15:00 uur CET Een gezamenlijk webinar georganiseerd door UNU SCYCLE en de Inspectie van de Republiek Slovenië voor milieu en ruimtelijke ordening (IRSOP) vindt plaats op 16 maart om 14:00 uur CET als inleiding op de online training over afvalinspecties in havens.

  [Read more]
 • WasteForce Slotconferentie 7 mei2021

  13 Apr, 2021

  Op 7 mei vindt de slotconferentie van het WasteForce-project plaats. Tijdens deze dag zullen debatten over de huidige trends in afvalcriminaliteit en afvalbeleid, de presentatie van de eindresultaten van het WasteForce-project en discussies over de erfenis en de weg vooruit worden gefaciliteerd.

  [Read more]
 • Laatste WasteForce training: TFS Weginspecties 27-29 april 2021

  09 Apr, 2021

  De vierde en laatste opleiding in het kader van het WasteForce-project gaat over wegcontroles van grensoverschrijdende afvaltransporten. De Duitse politieacademie DHPol organiseert samen met UNITAR dit online trainingsevenement als onderdeel van het WasteForce-consortium. Deelname is gratis voor de geselecteerden.

  [Read more]
 • IMPEL Nationaal Peer Review Initiatief (NPRI) Project. Online Seminar gehouden op 30 maart 2021

  08 Apr, 2021

  Op 30 maart 2021 is het slotseminar van de tweede fase van het National Peer Review Initiative (NPRI)-project gehouden. Het seminar werd bijgewoond door 32 deelnemers uit 14 landen.

  [Read more]
 • Succesvolle training over samenwerking Azië - Europa tegen afvalcriminaliteit

  17 Mar, 2021

  Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) heeft als onderdeel van het WasteForce-project, in samenwerking met het SCYCLE-programma van de Universiteit van de Verenigde Naties (UNU) en met steun van WasteForce-partners, INTERPOL, op 24-26 februari 2021 een driedaagse online-opleidingsworkshop gehouden over de vervolging van afvalcriminaliteit.

  [Read more]
 • Kick-off bijeenkomst Water en Land project Tackling Illegal Groundwater Drilling and Abstraction (TIGDA) - 26 april 2021 10:00 CET - Virtueel via Teams

  04 Mar, 2021

  Grondwater is en blijft een waardevolle hulpbron voor het milieu en verschillende menselijke activiteiten. De ecologische en antropogene druk op deze hulpbron omvat onder meer: klimaatverandering (droogte, overstromingen, enz.), (over)onttrekking en verontreiniging (puntbron en diffuus). Waterhergebruik, waterbuffering en infiltratie zijn enkele van de mogelijke maatregelen om onze behoefte aan zoet grondwater te verminderen en de opslag ervan aan te vullen. Toch zullen grondwaterboringen en -onttrekkingen voor verschillende doeleinden noodzakelijk blijven. Grondwatertekort is niet langer een exclusief probleem voor droge of mediterrane landen. Recente langdurige droogteperiodes hebben herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat de grondwatervoorraden in alle lidstaten zorgvuldig moeten worden beheerd (zowel onttrekking als aanvulling).

  [Read more]
 • Groene week van de EU 1-4 juni 2021

  01 Mar, 2021

  De Groene Week van de EU 2021 is gepland van 1 tot 4 juni 2021. De Europese Commissie is van plan de Groene Week als een virtuele conferentie te houden en zal gewijd zijn aan de ambitie van nulvervuiling. Op de website van de Groene Week van de EU vindt u meer informatie.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter