IMPEL Logo

News

 • Gezamenlijke inspectie door IMPEL Projectteam Overlast

  01 Jun, 2023

  In het kader van het IMPEL-project ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake industriële emissies organiseerde de werkgroep Overlast op 15 en 16 mei 2023 een vergadering van het projectteam en een gezamenlijke inspectie in een pulp- en papierfabriek in Finland. Inspecteurs uit Portugal, Spanje, Duitsland en Finland namen deel.

  [Read more]
 • IMPEL NPRI-project met Noord-Macedonië en Servië

  26 May, 2023

  Het National Peer Review Initiative (NPRI) van IMPEL legt de basis voor de ontwikkeling van autonome peer review-activiteiten in nationale netwerken van milieu-instanties en -agentschappen. De NPRI-benadering kan worden gebruikt als een flexibel instrument om de eigen prestaties te verbeteren door middel van dialoog, gezamenlijke confrontatie en uitwisseling van goede praktijken tussen peers die deel uitmaken van hetzelfde netwerk of van een groep belanghebbenden die zich met dezelfde kwesties bezighouden. Het is een krachtig instrument dat de implementatie van het EU ECA-initiatief ondersteunt, voornamelijk door zijn potentieel om goede en beste praktijken en homogenisering te implementeren.

  [Read more]
 • Gezamenlijke workshop van het IMPEL-project Mariene Grensoverschrijdende Transecten-MTT en het LIFE-project Conceptu Maris

  12 May, 2023

  Jarenlang hebben verschillende onderzoeksinstanties gewerkt aan het monitoren van walvisachtigen met behulp van grote schepen en veerboten als observatieplatform. Er is een sterke behoefte bij alle teamleiders van de verschillende onderzoeksinstanties om elkaar te ontmoeten en de samenwerking, de beste praktijken en de verbetering van het gemeenschappelijke onderzoek en monitoringprotocol te versterken, evenals het uitbreiden van de onderzoeksdekking. Het IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) project heeft als doel om de twee netwerken (Middellandse Zee en Atlantische Oceaan) met elkaar te verbinden en de netwerken uit te breiden naar de zuidelijke landen van het Middellandse Zeegebied om de implementatie van milieuwetgeving in Europa te versterken.

  [Read more]
 • Gezamenlijke inspectie door het IMPEL-projectteam voor het industrieel fokken van pluimvee en varkens

  11 May, 2023

  Het subproject voor het industrieel fokken van varkens en pluimvee in het kader van het IMPEL-ondersteuningsproject voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake industriële emissies had een hybride vergadering van het projectteam op 3 mei en een gezamenlijke inspectie op een zeugenhouderij op 4 mei 2023 in Murcia, Spanje. Van de kant van IMPEL namen milieufunctionarissen uit Spanje, Nederland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Polen, België en de Europese Commissie deel aan de vergadering. Ook functionarissen uit Estland, Oostenrijk, Denemarken, Albanië, Italië en Slovenië namen online deel aan de werkgroep.

  [Read more]
 • BIOVAL AANBESTEDING Deadline 19 mei

  09 May, 2023

  Het Europees Milieuforum van rechters (EUFJE) is een internationale vereniging zonder winstoogmerk. Het doel van het forum is bij te dragen aan een betere implementatie en handhaving van nationaal, Europees en internationaal milieurecht: - door bij te dragen aan een betere kennis van het milieurecht onder rechters, - door jurisprudentie te delen, en - door het delen van ervaring op het gebied van opleiding van de magistratuur in milieurecht. De vereniging is geregistreerd in België en haar wettelijke zetel bevindt zich in Brussel. De werktalen zijn Nederlands, Engels en Frans.

  [Read more]
 • IMPEL Trendbreuk in grondwaterverontreiniging gepresenteerd aan grondwaterdeskundigen van het GOS

  27 Apr, 2023

  Het IMPEL-project Trendombuiging in grondwaterverontreiniging werd op 19 april per videocall gepresenteerd op de 43e bijeenkomst van de CIS-werkgroep voor grondwater, die plaatsvond in Uppsala (Zweden).

  [Read more]
 • Milieu-inspectie van Oekraïne sluit zich aan bij IMPEL

  19 Apr, 2023

  Milieu-inspectie van Oekraïne sluit zich aan bij IMPEL

  [Read more]
 • IMPEL Stuurgroep industrie- en luchtdeskundigen vergaderde in Brussel en had een ontmoeting met de Europese Commissie

  10 Apr, 2023

  Op 3 en 4 april kwamen alle werkgroepleiders van het Expertteam Industrie en Lucht samen in Brussel. Ze bespraken de voortgang van hun groepen en hadden een brainstorm over de volgende projectcyclus in 2025-2027. In de volgende maanden voor de zomer zullen de meeste werkgroepen hun F2F-vergaderingen houden en veel van hen zullen ook een bezoek ter plaatse of een gezamenlijke inspectie organiseren. Veel werkgroepen zullen kort na hun vergadering ook een kort webinar organiseren waaraan alle IMPEL-leden kunnen deelnemen, dus houd het IMPEL-nieuws in de gaten. Als u geïnteresseerd bent in een onderwerp, neem dan contact op met de werkgroepleider. De werkgroepleiders spraken ook over de hybride Expert Team Meeting op 17 en 18 oktober 2023 in Stuttgart, waar alle werkgroepen samenkomen.

  [Read more]
 • IMPEL Implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen op Europese vliegvelden project bracht eerste vliegveldbezoek

  04 Apr, 2023

  Luchtvaartterreinen beslaan een aanzienlijk deel van Europa, verspreid over het hele continent, en herbergen een grote verscheidenheid aan Europese planten- en diersoorten. Sommige van deze dieren, vooral de zware en/of zwermende soorten vogels en andere dieren, vormen een van de grootste gevaren voor de luchtvaart. Bij botsingen met vliegtuigen (botsingen tussen vliegtuigen en wilde dieren) kunnen de vogels en andere dieren de veiligheid van vliegtuigen, hun bemanning en passagiers (en mensen die in de buurt van luchthavens en daarbuiten wonen) in gevaar brengen.

  [Read more]
 • IRI Iceland 2023

  30 Mar, 2023

  IMPEL got back underway with its IRI programme with a review of the Environment Agency Iceland (EAI) in Iceland from 14-17 March 2023

  [Read more]

Subscribe to our newsletter