IMPEL Logo

News

 • Notulen van het Forum voor naleving van de milieuwetgeving en goed bestuur, 2 juni 2021

  14 Jun, 2021

  De vergadering van het Forum voor naleving van de milieuwetgeving en goed bestuur werd voorgezeten door de heer Aurel Ciobanu-Dordea, directeur voor Tenuitvoerlegging en ondersteuning van de lidstaten, DG Milieu. De vergadering bestond uit twee werksessies. Tijdens het eerste deel van de eerste werksessie werden de belangrijkste boodschappen en resultaten van de dag van de 4 netwerken gepresenteerd, alsook de relevante werkzaamheden binnen NEPA-BRIG.

  [Read more]
 • EU Groene Week 2021 bespreekt de ambitie van nulvervuiling

  04 Jun, 2021

  De Europese Commissie heeft de Groene Week georganiseerd als een virtuele conferentie over de "zero pollution ambition".Het evenement vond plaats van 1 tot en met 4 juni 2021. Op 2 juni nam Marco Falconi, teamleider van Water- en landdeskundigen, deel aan sessie 4.3 Counting down to a cleaner future: monitoring the risks of hazardous chemicals. De heer Falconi gaf een presentatie over het beheer van verontreinigde locaties en het IMPEL-project voor de sanering van water en land.

  [Read more]
 • 4 Netwerktag Gezamenlijke verklaring, Samen in de strijd tegen milieucriminaliteit

  31 May, 2021

  Gezamenlijke verklaring van de 4 netwerken Ter gelegenheid van de Dag van de 4 Netwerken: "Samen in de strijd tegen milieucriminaliteit" 21 mei 2021 Op vrijdag 21 mei 2021 hebben meer dan 150 rechters, officieren van justitie, milieuhandhavingsinstanties, politieagenten en ambtenaren van de EG deelgenomen aan de eerste virtuele 4-Netwerkdag, "Samen in de strijd tegen milieucriminaliteit"

  [Read more]
 • Belangrijke zaken voor biodiversiteit

  28 May, 2021

  In maart en april 2021 is een enquête gehouden onder beroepsbeoefenaars op het gebied van milieurecht, waaronder rechters, openbare aanklagers, deskundigen en advocaten van ngo's, om na te gaan welke zaken op het gebied van natuurbehoud nog hangende zijn. Milieurechtspraak is de laatste verdedigingslinie voor het milieu. In de aanloop naar de vijftiende vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD COP 15), heeft ClientEarth deze selectie gemaakt van tien markante zaken voor biodiversiteit uit de hele wereld.

  [Read more]
 • Handel in wilde dieren en zoönosen: implicaties voor het handelsbeleid

  21 May, 2021

  Het netwerk TRAFFIC, dat toezicht houdt op de handel in wilde dieren, heeft een document gepubliceerd waarin wordt aangegeven wat bekend is over de verbanden tussen de handel in wilde dieren en zoönosen, en op basis daarvan wordt nagegaan welke gevolgen dit heeft voor het toekomstige beleid inzake de handel in wilde dieren en voor remediërende maatregelen op langere termijn. Een brede waaier van organisaties en publieke stemmen roept op tot een krachtig permanent verbod op de handel in wilde dieren om de risico's voor de volksgezondheid te verminderen.

  [Read more]
 • Save the Date: EU-conferentie over het bosmisdaadinitiatief, 15-16 juni 2021 (virtueel)

  17 May, 2021

  Boscriminaliteit is een groeiend probleem dat banden heeft met georganiseerde misdaad en corruptie - in 2017 stond het op de eerste plaats van winstgevende misdrijven in verband met natuurlijke hulpbronnen. Mazen in de EUTR en leemten in de uitvoering in de EU-landen hebben een echte verandering in de praktijk belemmerd. Het EU-initiatief voor bosbouwcriminaliteit, een project dat wordt gefinancierd door het EU-fonds voor interne veiligheid en in maart 2019 van start is gegaan, heeft tot doel een doeltreffende rechtshandhaving mogelijk te maken door netwerken te stimuleren die in staat zijn FC op te sporen en erop te reageren. Het project heeft een specifieke geografische focus op vier exporterende landen (Bulgarije, Roemenië, Slowakije en Oekraïne) en twee importerende landen (België en Frankrijk). De innovatie ligt in het samenbrengen van de deskundigheid van INTERPOL op het gebied van wetshandhaving met de praktische ervaring van WWF in het ondersteunen van bedrijven om illegale houthandel te voorkomen.

  [Read more]
 • Succesvolle opleiding inzake samenwerking tussen Azië en Europa tegen afvalcriminaliteit

  17 May, 2021

  In het kader van het WasteForce-project heeft het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), in samenwerking met het programma SCYCLE van de Universiteit van de Verenigde Naties (UNU) en met steun van de WasteForce-partners, INTERPOL, op 24-26 februari 2021 een driedaagse onlinetraining gehouden over de vervolging van afvalcriminaliteit.

  [Read more]
 • Gezamenlijk webinar over apps van LIFE SWEAP en WasteForce 19 mei 13.00u CET

  13 May, 2021

  LIFE SWEAP en WasteForce organiseren een gezamenlijk webinar over de apps die in het kader van de 2 projecten zijn ontwikkeld. Dit webinar zal het gebruik van de TFS Inspection Data reporting app en de Inspection Reference Tool app introduceren en toelichten.

  [Read more]
 • WasteForce 'Watch the Waste' slotboodschap conferentie: Hou de vaart erin

  13 May, 2021

  Illegal activities with waste take many forms. The WasteForce Project aims to tackle this by boosting the capacities of environmental enforcement authorities in their efforts to disrupt the illegal waste trade. Under the WasteForce project, an extensive range of tools and resources have been specifically designed to make it easier for policy-makers, regulators, inspectors, investigators and prosecutors to counter waste crime.

  [Read more]
 • WINE Water Circulariteits Index presentatie,10 mei

  10 May, 2021

  Anabela Rebelo, projectmanager van WINE, zal op 10 mei a.s. de resultaten van het IMPEL-project Afvalwater in natuurlijke omgeving (voorheen Integrated Water Approach & Urban Reuse) presenteren tijdens de komende vergadering van de IS Ad-Hoc Task Group on Water Reuse, die wordt gepromoot door het Directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie en wordt georganiseerd door het Portugese voorzitterschap. Tijdens deze vergadering zal de in het kader van dit IMPEL-project ontwikkelde Water Circularity Index worden gepresenteerd, d.w.z. een instrument waarmee de overgang van installaties naar een meer circulair model in termen van watergebruik en in overeenstemming met de milieueisen kan worden gemeten.

  [Read more]

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.