IMPEL Logo

News

 • Water and Land Remediation project - Submission of case studies

  03 Mar, 2023

  The deadline to submit case studies for Thermal Desorption and Phytoremediation has been extended to 17th March 2023.

  [Read more]
 • IMPEL W&L Remediation Project Multi Phase Extraction Report is now available

  20 Feb, 2023

  IMPEL Water and Land Remediation Project aims to speed up the contaminated sites management, focusing to the remediation phase that is often the bottleneck, with monitoring parameters specific for each remediation technology, that may show clearly the progress of activities towards the target.

  [Read more]
 • IMPEL Open Day (1-2 March 2023) Compliance promotion through networking

  10 Feb, 2023

  We invite you to IMPEL's Open Day 2023. This virtual event is addressed to every interested person belonging to public environmental bodies. The aim is to inform all related institutions and IMPEL members about IMPEL’s activities and to present the work carried out by the five Expert Teams and the IMPEL 2022-2024 Work Programme. There will be a session for each Expert Team to present their activities and projects.

  [Read more]
 • Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution

  08 Feb, 2023

  Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution was organised by the Italian Government and Carabinieri, in cooperation with European Commission, DG ENV, through the Directorate for Zero Pollution and Green Cities, in the European Parliament on 7 February 2023 in Brussels. The Conference concentrated on the remediation of landfills and exchange of enforcement practices to drive zero pollution. In the midst of the implementation of the European Green Deal and in light of the 2021 Zero Pollution Action Plan, the purpose of the Conference was to shed light on lessons learnt so far and facilitate exchanges of views with other relevant enforcement actors. The Board of IMPEL, gave a speech at the conference to present perspectives on multi agency cooperation environmental enforcement efforts being carried out by authorities, between and within IMPEL member countries.

  [Read more]
 • Irish EPA webinar on how to prevent juridical compliance procedures

  30 Jan, 2023

  ’’Essential for our risk based inspection system LEMA is reliable data’’, this is an important lesson learned from Kealan Reynolds. And also that this does not come cheap, you have to invest in this again and again. Together with Michelle McKim he took us on a digital road trip through the past, present and future of their system called Lema. Short for Licensing, Enforcement, Monitoring & Assessment.

  [Read more]
 • IMPEL-workshop afvalbeheer en circulaire economie op 13-14 december in Lissabon

  02 Jan, 2023

  Het IMPEL-project "Afvalbeheer en Circulaire Economie" (WMCE) doorloopt de stappen van de afvalhiërarchie om tot een gemeenschappelijk begrip van de kernpunten van de kaderrichtlijn afvalstoffen te komen en de gedragingen in alle lidstaten te homogeniseren. Het project heeft in de vorige fasen van het project reeds richtsnoeren opgesteld met betrekking tot de stappen van de afvalhiërarchie.

  [Read more]
 • IMPEL, dat het IED-implementatieproject ondersteunt, organiseerde een gezamenlijke inspectie in een papierpulpfabriek in Zweden.

  22 Dec, 2022

  IMPEL, dat het IED-implementatieproject ondersteunt, organiseerde een gezamenlijke inspectie in een papierpulpfabriek in Zweden. De werkgroep inspectie en preventie van ET industrie en lucht organiseerde op 8-9 december 2022 hun 14e gezamenlijke inspectie bij een pulp- en papierfabriek in Zweden. Dit was de eerste gezamenlijke inspectie na Corona. Inspecteurs uit Zweden, Nederland en Finland namen deel aan de inspectie en een inspecteur uit het VK was betrokken bij de voorbereidingen.

  [Read more]
 • IMPEL Ship Recycling Project organiseerde zijn eerste webinar op 28 november 2022.

  21 Dec, 2022

  Het IMPEL-project inzake scheepsrecycling heeft tot doel de samenwerking tussen de op dit gebied actieve milieu- en maritieme autoriteiten te verbeteren. Uiteenlopende EU-wetgeving en bijbehorende bevoegdheden maken uitvoering, toezicht en handhaving een uitdaging. Om illegale overbrengingen te voorkomen wordt begeleidend materiaal voor autoriteiten en andere betrokkenen ontwikkeld en wordt capaciteitsopbouw voor inspecteurs en andere betrokkenen georganiseerd. Ook zal de samenwerking met andere instellingen, agentschappen en netwerken binnen en buiten de EU en met niet-gouvernementele instanties worden onderzocht.

  [Read more]
 • Goede praktijken bij de uitvoering van het EU-actieplan tegen de handel in wilde dieren Project organiseerde zijn eerste gezamenlijke inspectie in Portugal.

  19 Dec, 2022

  De uitvoering van het EU-actieplan tegen de handel in wilde dieren vereist brede steun, niet alleen van de EU-instellingen, maar ook van de EU-agentschappen - Europol en Eurojust -, de lidstaten en hun bevoegde agentschappen, de EU-delegaties en de ambassades van de lidstaten in derde landen. Het doel van het IMPEL-project "Goede praktijken bij de uitvoering van het EU-actieplan tegen de handel in wilde dieren" is de verschillende goede praktijken bij de uitvoering van de EU-instrumenten ter bestrijding van de handel in wilde dieren te analyseren en een oriëntatiegids op te stellen die door alle lidstaten kan worden gedeeld en gebruikt. Het projectteam heeft in de vorige fasen van het project een referentiegids ontwikkeld. Klik hier om het document te downloaden.

  [Read more]
 • De vergadering van het deskundigenteam natuurbescherming vond online plaats op 23 november

  09 Dec, 2022

  De vergadering van het Deskundigenteam Natuurbescherming vond online plaats op 23 november. Dit evenement was bedoeld om een update te geven van de IMPEL-projecten die in 2022-2024 in het kader van het Deskundigenteam Natuurbescherming lopen. Vicevoorzitter van IMPEL Jean Luc Perrin en Expert Team Leader Alfred Dreijer openden de vergadering en de vergadering werd bijgewoond door 24 vertegenwoordigers uit 11 landen en 2 NGO's. Op de agenda stonden presentaties van de projectmanagers van natuurbeschermingsprojecten van IMPEL, voorstellen voor toekomstige projecten, resultaten van het onderzoek naar de uitdagingen bij de uitvoering en hoe het netwerk van het natuurbeschermingsteam kan worden uitgebreid.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter