IMPEL Logo

News

 • Notulen van het Forum voor naleving en bestuur op milieugebied, 2 juni 2021

  14 Jun, 2021

  De vergadering van het forum over naleving en governance op milieugebied werd voorgezeten door de heer Aurel Ciobanu-Dordea, directeur Uitvoering en ondersteuning van de lidstaten, DG Milieu. De vergadering bestond uit twee werksessies. Tijdens het eerste deel van de eerste werksessie werden de belangrijkste boodschappen en resultaten van de Dag van de 4 netwerken gepresenteerd, alsmede de relevante werkzaamheden binnen NEPA-BRIG.

  [Read more]
 • De Groene Week 2021 van de EU bespreekt de ambitie van nulvervuiling

  04 Jun, 2021

  De Europese Commissie organiseerde de Groene Week als een virtuele conferentie over de ambitie van nulvervuiling.Het evenement vond plaats van 1 tot en met 4 juni 2021. Op 2 juni nam Marco Falconi, teamleider water en land, deel aan sessie 4.3 "Aftellen naar een schonere toekomst: toezicht op de risico's van gevaarlijke chemische stoffen". De heer Falconi gaf een presentatie over het beheer van verontreinigde locaties en het IMPEL-project voor water- en bodemsanering.

  [Read more]
 • 4 Netwerkdag Gezamenlijke verklaring, Samen de strijd aanbinden tegen milieucriminaliteit

  31 May, 2021

  Gezamenlijke verklaring van de 4 netwerken Ter gelegenheid van de Dag van de 4 Netwerken: "Samen de strijd aan tegen milieucriminaliteit" 21 mei 2021 Op vrijdag 21 mei 2021 namen meer dan 150 rechters, openbare aanklagers, milieuhandhavingsinstanties, politieagenten en EG-ambtenaren deel aan de eerste virtuele 4 Netwerkdag, "Samen de strijd aan tegen milieucriminaliteit"

  [Read more]
 • Markante gevallen voor biodiversiteit

  28 May, 2021

  In maart en april 2021 is een enquête gehouden onder professionals op het gebied van milieurecht, waaronder rechters, openbare aanklagers, deskundigen en NGO-advocaten, om na te gaan welke zaken op het gebied van natuurbehoud nog openstaan. Milieurechtspraak is de laatste verdedigingslinie voor het milieu. In de aanloop naar de vijftiende bijeenkomst van de conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD COP 15) heeft ClientEarth deze selectie van tien markante zaken voor biodiversiteit uit de hele wereld samengesteld.

  [Read more]
 • Handel in wilde dieren en zoönosen: gevolgen voor het handelsbeleid

  21 May, 2021

  Het TRAFFIC-netwerk voor toezicht op de handel in wilde dieren heeft een document gepubliceerd waarin wordt aangegeven wat er bekend is over de verbanden tussen de handel in wilde dieren en zoönotische ziekten en waarin op basis daarvan de implicaties voor het toekomstige beleid inzake de handel in wilde dieren en de remediërende maatregelen op langere termijn worden bekeken. Een brede waaier van organisaties en het publiek roepen op tot een streng permanent verbod op de handel in wilde dieren om de risico's voor de volksgezondheid te beperken.

  [Read more]
 • Onthoud de datum: Conferentie over het EU-initiatief inzake bosbouwcriminaliteit, 15-16 juni 2021 (virtueel)

  17 May, 2021

  Bosbouwcriminaliteit is een groeiend probleem met banden met georganiseerde misdaad en corruptie - in 2017 stond bosbouwcriminaliteit op de eerste plaats. Mazen in de EUTR en lacunes in de uitvoering in de EU-landen hebben een echte verandering in de praktijk in de weg gestaan. Het EU-initiatief inzake bosbouwcriminaliteit, een door het EU-fonds voor interne veiligheid gefinancierd project dat in maart 2019 van start is gegaan, heeft tot doel een doeltreffende rechtshandhaving mogelijk te maken door netwerken te stimuleren die FC kunnen opsporen en erop kunnen reageren. Het project heeft een specifieke geografische focus op vier exporterende landen (Bulgarije, Roemenië, Slowakije en Oekraïne) en twee importerende landen (België en Frankrijk). De innovatie ligt in het samenbrengen van de expertise van INTERPOL op het gebied van wetshandhaving met de praktische ervaring van het WWF in het ondersteunen van bedrijven om illegale houthandel te voorkomen.

  [Read more]
 • Succesvolle training over samenwerking Azië - Europa tegen afvalcriminaliteit

  17 May, 2021

  In het kader van het WasteForce-project heeft het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), in samenwerking met het SCYCLE-programma van de Universiteit van de Verenigde Naties (UNU) en met steun van de WasteForce-partners, INTERPOL, op 24-26 februari 2021 een driedaagse online-opleidingsworkshop gehouden over de vervolging van afvalcriminaliteit.

  [Read more]
 • WasteForce 'Watch the Waste' slotboodschap conferentie: Houd de vaart erin

  13 May, 2021

  Illegale activiteiten met afval nemen vele vormen aan. Het WasteForce-project wil dit aanpakken door de capaciteiten van milieuhandhavingsinstanties te vergroten bij hun inspanningen om de illegale afvalhandel te verstoren. In het kader van het WasteForce-project is een uitgebreide reeks instrumenten en hulpmiddelen speciaal ontworpen om het beleidsmakers, regelgevers, inspecteurs, onderzoekers en aanklagers gemakkelijker te maken afvalcriminaliteit te bestrijden.

  [Read more]
 • Gezamenlijk webinar over apps van LIFE SWEAP en WasteForce 19 mei 13.00u CET

  13 May, 2021

  LIFE SWEAP en WasteForce organiseren een gezamenlijk webinar over de apps die in het kader van de 2 projecten zijn ontwikkeld. Dit webinar zal het gebruik van de TFS Inspection Data reporting app en de Inspection Reference Tool app introduceren en uitleggen.

  [Read more]
 • Presentatie WINE Water Circularity Index,10 mei

  10 May, 2021

  Anabela Rebelo, projectmanager van WINE, zal op 10 mei de resultaten van het IMPEL-project Afvalwater in natuurlijk milieu (voorheen Geïntegreerde wateraanpak en stedelijk hergebruik) presenteren tijdens de komende vergadering van de IS Ad-Hoc Task Group inzake waterhergebruik, die door het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie wordt gepromoot en door het Portugese voorzitterschap wordt georganiseerd. Tijdens deze vergadering zal de in het kader van dit IMPEL-project ontwikkelde Water Circularity Index worden gepresenteerd, d.w.z. een instrument waarmee de overgang van installaties naar een meer circulair model in termen van watergebruik en in overeenstemming met de milieuvoorschriften kan worden gemeten.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter