IMPEL Logo

News

 • In Situ Chemische Oxidatie en Bodemdamp Extractie Rapporten zijn beschikbaar in 11 talen

  05 Dec, 2022

  Het beheer van verontreinigde locaties is een proces dat in de lidstaten verschillende snelheden kent. Dit is deels te wijten aan verschillen in wetgeving die verschillende definities inhouden, zoals bijvoorbeeld "mogelijk verontreinigde locaties", "verontreinigde locaties" en "gesaneerde locaties". Daarom heeft de Europese Commissie-JRC samen met het EER-EIONET-netwerk een initiatief gelanceerd om in 2018 gemeenschappelijke definities en een onderzoek in de lidstaten te vinden.

  [Read more]
 • 4 Standpunt van het netwerk over het voorstel voor een richtlijn inzake milieucriminaliteit

  22 Nov, 2022

  De 4 netwerken, EUFJE - Het EU-forum van rechters voor het milieu, ENPE - Europees netwerk van officieren van justitie voor het milieu, IMPEL - Netwerk van de Europese Unie voor de toepassing en handhaving van het milieurecht en EnviCrimeNet, die de betrokken partijen - rechters, officieren van justitie, regelgevers, inspecteurs en politieagenten - bijeenbrengen om bij te dragen tot gezamenlijke inspanningen ter bestrijding van milieucriminaliteit, feliciteren en verwelkomen de autoriteiten en instellingen van de Europese Unie voor al het werk dat heeft geleid tot het voorstel voor een nieuwe richtlijn inzake milieucriminaliteit.

  [Read more]
 • Een stapsgewijze leidraad voor vergunningen en inspecties door IMPEL

  21 Nov, 2022

  Tussen 2016 en 2018 is door het Doing the Right Thing Project een Stap voor Stap Handreiking voor Vergunningverlening en Inspectie gemaakt, een resultaat van de samenwerking tussen de Expertteams Cross Cutting en Industrie en Lucht.

  [Read more]
 • IMPEL-handboek - Samenwerking op het gebied van milieu-inspecties en certificering van milieubeheersystemen is nu beschikbaar.

  16 Nov, 2022

  De klimaatnoodsituatie en een toenemend bewustzijn van de impact van plastic, de achteruitgang van de biodiversiteit en nu de gevolgen van een wereldwijde pandemie & potentieel groen herstel hebben een diepgaande impact op het beleid, de manier waarop we reguleren en op degenen die we reguleren. Dat is de reden waarom IMPEL in 2021 zijn Climate Emergency Program is gestart.

  [Read more]
 • Water- en bodemsaneringsconferentie 2022

  08 Nov, 2022

  Water- en bodemsaneringsconferentie 2022

  [Read more]
 • De vergadering van het Expertteam Industrie & Lucht vond plaats op 25 oktober 2022.

  07 Nov, 2022

  Industrie en Lucht vergadering Gent 25 oktober De Industry & Air Expert Team Meeting 2022 vond plaats op 25 oktober, in Gent en online. Zij werd gezamenlijk georganiseerd door het departement Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling van de Vlaamse regering in België onder de paraplu van het netwerk van de Europese Unie voor de uitvoering en handhaving van het milieurecht (IMPEL). Na de bijeenkomst hadden bijna alle werkgroepen een vergadering op 26 oktober.

  [Read more]
 • IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) Project Team heeft zijn eerste bezoek gebracht aan Madeira, Portugal.

  04 Nov, 2022

  Het IMPEL-project Wastewater in Natural Environment (WiNE) heeft tot doel de beste oplossingen in faciliteiten, activiteiten en eindproducten te identificeren om "hergebruik/circulaire markten" te bevorderen en een betere efficiëntie van het watergebruik te verbeteren, rekening houdend met zowel kwantiteit als kwaliteit. De projectresultaten zijn ook bedoeld om bij te dragen tot nulvervuilingsoplossingen en, waar mogelijk, binnen de nexus water-voedsel-energie-ecosystemen. Volgens eerdere resultaten (IMPEL-project "Geïntegreerde wateraanpak" 2018-2019) werd opgemerkt dat hergebruik van water niet kan worden gezien als een enkele kwantitatieve maatregel om de wateronttrekking te verminderen, maar dat de kwaliteit moet worden gekoppeld aan de kwantiteit om de veiligheid en de waardeverhoging door de gebruiksketen heen te garanderen, door de bevordering van de natuurlijke waarden en activiteiten die rechtstreeks verband houden met de ontvangende omgeving. In een eerdere fase van het project zijn een indicator (de watercirculariteitsindex) en een excel-instrument voor de beoordeling daarvan ontwikkeld. Deze indicator combineert waterkwaliteits- en kwantiteitsaspecten binnen installaties en werd toegepast op verschillende voorbeelden. In deze nieuwe fase wil het projectteam de indicator verbeteren zodat hij kan worden toegepast op eindproducten, namelijk lokale/regionale producten met gevolgen voor de lokale economie, voedselproducten die worden geïrrigeerd/geproduceerd met teruggewonnen water en producten van grote industriële installaties.

  [Read more]
 • Criteria voor de beoordeling van milieuschade (CAED) projectbijeenkomst gehouden op 27-28 oktober 2022

  03 Nov, 2022

  Het IMPEL-projectteam inzake criteria voor de beoordeling van milieuschade (CAED) heeft op 27 en 28 oktober zijn tweede vergadering van 2022 gehouden. De vergadering was "hybride", waarbij de meeste deelnemers ter plaatse waren in Berlijn, bij het Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud, Nucleaire Veiligheid en Consumentenbescherming. Er werden presentaties gegeven over verschillende casestudies van schade aan biodiversiteit, water en land waar de CAED-praktijktabellen met succes werden getest voor verdere verbetering. De projectleden werken momenteel aan de verdere verbetering en vereenvoudiging van de CAED-praktijktabellen en aan de opstelling van een specifieke checklist voor inspecteurs om potentiële gevallen van ELD op te sporen en ELD-procedures in te leiden. Het project voorziet dat dit werk tegen de zomer van 2023 zal zijn voltooid.

  [Read more]
 • Het gebruik van drones bij het toezicht op illegale wateronttrekking

  31 Oct, 2022

  Het IMPEL Tackling Illegal Drilling and Abstraction projectteam (IMPEL TIGDA) dankt de Algemene Inspectie van Landbouw, Zee, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IGAMAOT) voor het ontvangen van de recente vergadering van het projectteam op 13 en 14 oktober in Lissabon. Het projectteam dankt in het bijzonder Ana Garcia, Mário Gracio en Aline Silva van IGAMAOT.

  [Read more]
 • IMPEL Scheepsrecyclingproject

  26 Oct, 2022

  Het IMPEL-project inzake scheepsrecycling heeft tot doel de samenwerking tussen de op dit gebied actieve milieu- en maritieme autoriteiten te verbeteren. Uiteenlopende EU-wetgeving en daarmee samenhangende bevoegdheden maken uitvoering, toezicht en handhaving een uitdaging. Om illegale overbrengingen te voorkomen wordt begeleidend materiaal voor autoriteiten en andere betrokkenen ontwikkeld en wordt capaciteitsopbouw voor inspecteurs en andere betrokkenen georganiseerd. Ook zal de samenwerking met andere instellingen, agentschappen en netwerken binnen en buiten de EU en met niet-gouvernementele instanties worden onderzocht.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter