IMPEL Logo

News

 • BEWAAR DE DATUM! WORKSHOP Einde afval en bijproducten: naleving van REACH op 25 NOVEMBER 10:00u-17.00u CET.

  09 Nov, 2021

  De interactie tussen REACH en de kaderrichtlijn afvalstoffen is vaak een kritiek punt voor zowel exploitanten als regelgevers. De workshop, georganiseerd onder de paraplu van het IMPEL-project "Afvalbeheer & Circulaire Economie", wil bespreken wanneer en hoe REACH een rol speelt bij de beoordeling van de status van bijproduct of einde-afvalstof in de praktijk en hoe exploitanten en regelgevers ervoor kunnen zorgen dat REACH op het juiste moment op de juiste manier in de praktijk wordt toegepast.

  [Read more]
 • 2022 Aanbestedingen IMPEL-secretariaat

  20 Oct, 2021

  Het bestuur van IMPEL heeft zojuist ingestemd met de advertenties voor het secretariaat voor 2022-2024. Er zijn vijf functies beschikbaar: Assignment-Advert_Event Management and Support Opdracht-Advert_Financieel beheer Opdracht-Advert_Algemene administratieve ondersteuning Opdracht-Advert_interne operationele ondersteuning Opdracht-Advert_Projectmanagement_afsluitend

  [Read more]
 • Nieuwe aanbesteding voor app voor gegevensverzameling

  19 Oct, 2021

  Het project Europe Marine Transborder Transect for the monitoring of macro fauna and anthropogenic pressures (Europe-MTT 2021) heeft tot doel een proces op gang te brengen dat uitmondt in Europese gemeenschappelijke richtsnoeren voor de monitoring van walvisachtigen en zeeschildpadden en de bedreigingen ervan, zoals plastic en zeeverkeer, in het kader van de kaderrichtlijn mariene strategie, waarbij grote schepen als observatieplatforms worden gebruikt.

  [Read more]
 • Oproep voor casestudies MPE en bodemreiniging

  18 Oct, 2021

  In 2021 verzamelt Water and Land Remediation case studies voor Multi-Phase Extraction (MPE) en Soil Washing. Iedereen die geïnteresseerd is om de resultaten van de toepassing van een van de twee genoemde technologieën te delen, wordt verzocht deze uiterlijk op 15 december 2021 in te dienen volgens onderstaande formaten in MS word (geen pdf) op marco.falconi@impel.eu met als onderwerp "MPE Case Study" of "Soil Washing Case Study". Als u meerdere case studies heeft, bereid dan verschillende bestanden voor en stuur ze op, zodat ze gemakkelijker te verwerken zijn. U wordt opgenomen als "Contributors".

  [Read more]
 • Resultaten van de online workshop over zelfcontrole van luchtemissies door exploitanten: "Meer aandacht en uitwisseling van goede praktijken zijn de sleutel"

  12 Oct, 2021

  Op 28 september en 11 oktober is een online workshop gehouden over de zelfcontrole van luchtemissies door de exploitant, als onderdeel van het IMPEL-project ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake industriële emissies 2021-2024, gezamenlijk georganiseerd door ARPA Sardegna (Italië) en IGAMAOT (Portugal). De workshop was gericht op belangrijke onderwerpen als zelfcontrole door de exploitant, op continue en niet-continue luchtemissies, en met name op de betrouwbaarheid van zelfcontrole en de rapportage daarvan door de exploitanten (plichthebbers).

  [Read more]
 • Workshops voor zelfcontrole en rapportage

  27 Sep, 2021

  Op 28 september en 11 oktober worden online workshops gehouden over de zelfcontrole van luchtemissies door de exploitant, georganiseerd door het IMPEL-project voor de uitvoering van de richtlijn inzake industriële emissies. De workshops zullen gericht zijn op zelfcontrole door de exploitant, op emissies in de lucht, continu en niet-continu, gericht op de betrouwbaarheid van zelfcontrole en de rapportage daarvan door de exploitanten (plichtsgetrouwen).

  [Read more]
 • 21e Algemene Vergadering IMPEL - Lissabon

  12 Jul, 2021

  De 21e Algemene Vergadering (AV) van IMPEL vond virtueel plaats tussen 29 en 30 juni 2021. Meer dan 80 leden en deskundigen namen deel. De AV werd voorgezeten door de heer José Brito e Silva, inspecteur-generaal van IGAMAOT, mevrouw Ana Garcia, de Portugese coördinator van IMPEL en de voorzitter van IMPEL, mevrouw Kristina Rabe. De AV was vooral gericht op overeenstemming over voorstellen voor bestuurshervorming en besluitvormingsprocedures voor het netwerk.

  [Read more]
 • DIENSTVERLENING VOOR CONSULTANT IN HET KADER VAN HET LIFE PROWIT PROJECT

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT is een Europees LIFE-gefinancierd project met als overkoepelend doel bij te dragen aan het pakket circulaire economie, afvalbeheerprincipes & -doelstellingen en het voorkomen, opsporen en verstoren van milieucriminaliteit op het gebied van afval. Binnen het project bestaat de behoefte om "verslag uit te brengen over de huidige stand van zaken op internationaal niveau voor Milieu Afvalcriminaliteit (EAC)".

  [Read more]
 • DIENSTVERLENING VOOR CONSULTANT IN HET KADER VAN HET LIFE PROWIT PROJECT

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT is een Europees LIFE-gefinancierd project met als overkoepelend doel bij te dragen aan het pakket circulaire economie, afvalbeheerprincipes & -doelstellingen en het voorkomen, opsporen en verstoren van milieucriminaliteit op het gebied van afval. Binnen het project bestaat de behoefte om "verslag uit te brengen over de huidige stand van zaken op internationaal niveau voor Milieu Afvalcriminaliteit (EAC)".

  [Read more]
 • SWEAP, rapportagetoepassing voor inspectiegegevens

  15 Jun, 2021

  Om inspectiegegevens over grensoverschrijdende afvaltransporten (TFS) ter plaatse te registreren, is in het kader van het LIFE SWEAP-project een applicatie voor het rapporteren van inspectiegegevens voor mobiele apparaten ontwikkeld. De app is bedoeld voor inspecteurs en rechtshandhavers in de EU om hun inspecties van afvaltransporten vast te leggen en hun organisaties een volledig overzicht te geven van de inspecties, de geconstateerde overtredingen en de vervolgacties.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter