IMPEL Logo

News

 • DIENSTVERLENING VOOR CONSULTANT IN HET KADER VAN HET LIFE PROWIT PROJECT

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT is een Europees LIFE-gefinancierd project met als overkoepelend doel bij te dragen aan het pakket circulaire economie, afvalbeheerprincipes & -doelstellingen en het voorkomen, opsporen en verstoren van milieucriminaliteit op het gebied van afval. Binnen het project bestaat de behoefte om "verslag uit te brengen over de huidige stand van zaken op internationaal niveau voor Milieu Afvalcriminaliteit (EAC)".

  [Read more]
 • WasteForce, Video on tool voor forensische milieugegevensanalyse

  15 Jun, 2021

  Om uit te leggen hoe de "Forensic Data Analysis for Waste Trafficking Tool" van het WasteForce-project werkt, is een instructievideo gepubliceerd. De video toont voorbeelden van hoe het instrument kan helpen bij het opvragen en analyseren van gegevens op het gebied van illegale afvaltransporten.

  [Read more]
 • SWEAP, rapportagetoepassing voor inspectiegegevens

  15 Jun, 2021

  Om inspectiegegevens over grensoverschrijdende afvaltransporten (TFS) ter plaatse te registreren, is in het kader van het LIFE SWEAP-project een applicatie voor het rapporteren van inspectiegegevens voor mobiele apparaten ontwikkeld. De app is bedoeld voor inspecteurs en rechtshandhavers in de EU om hun inspecties van afvaltransporten vast te leggen en hun organisaties een volledig overzicht te geven van de inspecties, de geconstateerde overtredingen en de vervolgacties.

  [Read more]
 • Notulen van het Forum voor naleving en bestuur op milieugebied, 2 juni 2021

  14 Jun, 2021

  De vergadering van het forum over naleving en governance op milieugebied werd voorgezeten door de heer Aurel Ciobanu-Dordea, directeur Uitvoering en ondersteuning van de lidstaten, DG Milieu. De vergadering bestond uit twee werksessies. Tijdens het eerste deel van de eerste werksessie werden de belangrijkste boodschappen en resultaten van de Dag van de 4 netwerken gepresenteerd, alsmede de relevante werkzaamheden binnen NEPA-BRIG.

  [Read more]
 • De Groene Week 2021 van de EU bespreekt de ambitie van nulvervuiling

  04 Jun, 2021

  De Europese Commissie organiseerde de Groene Week als een virtuele conferentie over de ambitie van nulvervuiling.Het evenement vond plaats van 1 tot en met 4 juni 2021. Op 2 juni nam Marco Falconi, teamleider water en land, deel aan sessie 4.3 "Aftellen naar een schonere toekomst: toezicht op de risico's van gevaarlijke chemische stoffen". De heer Falconi gaf een presentatie over het beheer van verontreinigde locaties en het IMPEL-project voor water- en bodemsanering.

  [Read more]
 • 4 Netwerkdag Gezamenlijke verklaring, Samen de strijd aanbinden tegen milieucriminaliteit

  31 May, 2021

  Gezamenlijke verklaring van de 4 netwerken Ter gelegenheid van de Dag van de 4 Netwerken: "Samen de strijd aan tegen milieucriminaliteit" 21 mei 2021 Op vrijdag 21 mei 2021 namen meer dan 150 rechters, openbare aanklagers, milieuhandhavingsinstanties, politieagenten en EG-ambtenaren deel aan de eerste virtuele 4 Netwerkdag, "Samen de strijd aan tegen milieucriminaliteit"

  [Read more]
 • Markante gevallen voor biodiversiteit

  28 May, 2021

  In maart en april 2021 is een enquête gehouden onder professionals op het gebied van milieurecht, waaronder rechters, openbare aanklagers, deskundigen en NGO-advocaten, om na te gaan welke zaken op het gebied van natuurbehoud nog openstaan. Milieurechtspraak is de laatste verdedigingslinie voor het milieu. In de aanloop naar de vijftiende bijeenkomst van de conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD COP 15) heeft ClientEarth deze selectie van tien markante zaken voor biodiversiteit uit de hele wereld samengesteld.

  [Read more]
 • Handel in wilde dieren en zoönosen: gevolgen voor het handelsbeleid

  21 May, 2021

  Het TRAFFIC-netwerk voor toezicht op de handel in wilde dieren heeft een document gepubliceerd waarin wordt aangegeven wat er bekend is over de verbanden tussen de handel in wilde dieren en zoönotische ziekten en waarin op basis daarvan de implicaties voor het toekomstige beleid inzake de handel in wilde dieren en de remediërende maatregelen op langere termijn worden bekeken. Een brede waaier van organisaties en het publiek roepen op tot een streng permanent verbod op de handel in wilde dieren om de risico's voor de volksgezondheid te beperken.

  [Read more]
 • Succesvolle training over samenwerking Azië - Europa tegen afvalcriminaliteit

  17 May, 2021

  In het kader van het WasteForce-project heeft het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), in samenwerking met het SCYCLE-programma van de Universiteit van de Verenigde Naties (UNU) en met steun van de WasteForce-partners, INTERPOL, op 24-26 februari 2021 een driedaagse online-opleidingsworkshop gehouden over de vervolging van afvalcriminaliteit.

  [Read more]
 • Onthoud de datum: Conferentie over het EU-initiatief inzake bosbouwcriminaliteit, 15-16 juni 2021 (virtueel)

  17 May, 2021

  Bosbouwcriminaliteit is een groeiend probleem met banden met georganiseerde misdaad en corruptie - in 2017 stond bosbouwcriminaliteit op de eerste plaats. Mazen in de EUTR en lacunes in de uitvoering in de EU-landen hebben een echte verandering in de praktijk in de weg gestaan. Het EU-initiatief inzake bosbouwcriminaliteit, een door het EU-fonds voor interne veiligheid gefinancierd project dat in maart 2019 van start is gegaan, heeft tot doel een doeltreffende rechtshandhaving mogelijk te maken door netwerken te stimuleren die FC kunnen opsporen en erop kunnen reageren. Het project heeft een specifieke geografische focus op vier exporterende landen (Bulgarije, Roemenië, Slowakije en Oekraïne) en twee importerende landen (België en Frankrijk). De innovatie ligt in het samenbrengen van de expertise van INTERPOL op het gebied van wetshandhaving met de praktische ervaring van het WWF in het ondersteunen van bedrijven om illegale houthandel te voorkomen.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter