IMPEL Logo

Privacy Policy

Uw privacy is belangrijk voor ons, en daarom zijn wij transparant over hoe wij informatie over u verzamelen, gebruiken en delen. Dit beleid is bedoeld om u te helpen begrijpen:

 1. Welke informatie we over u verzamelen
 2. Waarom en met welk recht we informatie verzamelen
 3. Hoe we de verzamelde informatie delen
 4. Hoe we de door ons verzamelde informatie opslaan en beveiligen
 5. Hoe u toegang tot en controle over uw informatie hebt
 6. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Dit privacybeleid heeft betrekking op de informatie die wij over u verzamelen wanneer u lid wordt van IMPEL, deelneemt aan onze projecten, of op andere wijze met ons interageert (bijvoorbeeld door onze evenementen bij te wonen of door onze nieuwsbrief te ontvangen).

IMPEL is een non-profitorganisatie met een wettelijke zetel in Brussel, België. Haar leden zijn gouvernementele organisaties en dus ook haar personeelsleden. Een van de belangrijkste doelstellingen van IMPEL is het vergemakkelijken van samenwerking en communicatie tussen de aangesloten organisaties en leden om informatie en ervaringen uit te wisselen.

Dit beleid legt ook uw keuzes uit over hoe wij informatie over u gebruiken. Uw keuzes omvatten hoe u bezwaar kunt maken tegen bepaald gebruik van informatie over u en hoe u toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie over u en deze kunt bijwerken. Als u het niet eens bent met dit beleid, maak dan geen toegang tot of gebruik van onze diensten of interactie met enig ander aspect van ons netwerk.

1.Wij verzamelen de volgende informatie over u wanneer u deze aan ons verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een bijeenkomst of wanneer u deelneemt aan een project):

 • Volledige naam
 • Emailadres
 • telefoonnummer(s)
 • Baanomschrijving
 • Geslacht
 • Details van de organisatie waarvoor u werkt

In sommige gevallen wordt om aanvullende informatie gevraagd:

 • Bankrekeningnummer in geval van verzoeken om terugbetaling
 • ID of paspoortgegevens en geboortedatum in geval van reisaanvragen
 • Profielfoto's op uw Basecamp profiel (niet verplicht)
 • Facturatiegegevens van onze lidorganisaties
 • Handtekeningen op deelnemerslijst (boekhoudkundige verplichting)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze tools gebruiken ‘cookies’ dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om standaard internet log informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen in een anonieme vorm. Wij hebben niet goedgekeurd dat de door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgegeven aan andere Google-diensten of -verkopers. Wij zullen nooit (en zullen niet toestaan dat derden) het statistisch analyse-instrument gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers aan onze site op te sporen of te verzamelen. Uw IP-adres kan worden verzameld bij het invullen van een SurveyMonkey-vragenlijst. Een IP-adres kan alleen worden gekoppeld aan een computer en niet aan een gebruiker. Dit is geen standaardfunctie. U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen.

2. Hieronder vindt u de specifieke doeleinden waarvoor wij de informatie die wij over u verzamelen, gebruiken:

 • Om u te informeren over onze werkzaamheden en activiteiten en relevante ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw werk
 • Om de uitwisseling en het delen van informatie tussen onze leden en partnerorganisaties te vergemakkelijken
 • De logistiek voor onze vergaderingen en evenementen verzorgen (bijv. vluchten en hotelreserveringen*)
 • Om u IMPEL nieuwsbrieven te sturen
 • Om de communicatie binnen een projectgebied op Basecamp te vergemakkelijken
 • Voor betalingsdoeleinden

*Door u in te schrijven voor een IMPEL-vergadering stemt u ermee in dat persoonsgegevens aan derde partijen of landen buiten de EER worden verstrekt voor de beveiliging van evenementen en reis- en accommodatieboekingen. Sdiensten buiten de EER bieden garanties voor gegevensbescherming via het Privacy Shield in de Verenigde Staten.

De reden waarom wij informatie verzamelen is toestemming voor wekelijkse IMPEL-nieuwsbrieven en legitieme belangen voor alle informatie die wordt verzameld voor deelname aan IMPEL-activiteiten. Uw informatie wordt bewaard tijdens de deelname aan projecten en tot 7 jaar daarna, afhankelijk van het soort informatie dat is verzameld. Meer informatie is te vinden in het IMPEL-beleid inzake het bewaren en herzien van gegevens, dat met de leden wordt gedeeld op Basecamp.

3. Hoe delen we de door ons verzamelde informatie

In de eerste plaats is IMPEL een netwerk – dit betekent dat we het faciliteren van communicatie tussen onze leden als onze kernactiviteit beschouwen. We maken gebruik van samenwerkingstools, en we willen dat die voor u goed werken. We zullen de informatie die we over u verzamelen alleen delen op de hieronder beschreven manieren.

 • Het delen van contactgegevens met onze leden en organisatie voor samenwerkingsdoeleinden
  Voor samenwerkingsdoeleinden worden uw basis contactgegevens gedeeld met andere leden binnen het IMPEL-netwerk; bijvoorbeeld om deel te nemen aan een project, om een evenement bij te wonen of om een vragenlijst in te vullen.
 • Foto's
  Tijdens IMPEL-evenementen en -projecten worden foto's gemaakt. Deze foto's kunnen worden gebruikt voor de IMPEL-website of e-Nieuwsbrief of voor rapportagedoeleinden. Als u hier niet mee akkoord gaat, laat het ons dan weten.
 • Deling met aangesloten partnerorganisaties
  IMPEL heeft MoU’s ondertekend met partnernetwerken, zoals ENPE en Envicrimenet. Alleen uw contactgegevens kunnen met hen worden gedeeld in geval van gezamenlijke activiteiten onder de paraplu van deze samenwerkingsovereenkomst of om nieuws en ontwikkelingen door deze netwerken te delen.
 • Derde partijen
  Wij werken met derde dienstverleners om website- en applicatieontwikkeling, hosting, onderhoud, back-up, opslag, virtuele infrastructuur, betalingsverwerking, analyse en andere diensten voor ons te verzorgen, waarvoor zij mogelijk informatie over u moeten inzien of gebruiken. Als een serviceprovider toegang moet hebben tot informatie over u om namens ons diensten te verlenen, doen zij dit onder strikte instructie van ons, inclusief beleid en procedures die zijn ontworpen om uw informatie te beschermen.

Accounts van derden:

 • Basecamp
 • TravelPerk

Gebruik van dienstverleners van derden:

 • Onedrive
 • SurveyMonkey
 • Mailchimp
 • Azavista
 • Google formulieren

Al deze externe leveranciers hebben hun eigen gepubliceerde beleidsverklaringen.

Links naar sites van derden: Sommige informatie kan links bevatten die u doorverwijzen naar andere websites of diensten waarvan het privacybeleid kan afwijken van dat van ons. Als u informatie verstrekt aan een van deze sites van derden, valt uw informatie onder hun privacybeleid en niet onder dit beleid. Wij raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

Social Media Widgets: Bepaalde informatie kan koppelingen bevatten die u doorverwijzen naar andere websites of diensten waarvan de privacypraktijken kunnen verschillen van die van ons. Uw gebruik van en alle informatie die u verstrekt aan deze sites van derden valt onder hun privacybeleid, niet onder dit beleid.

Widgets van derden: Sommige van onze diensten bevatten widgets en functies voor sociale media, zoals de Twitter “tweet” knop of de Facebook-knop voor delen. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid van het bedrijf dat ze levert.

4. Hoe we informatie die we verzamelen opslaan en beveiligen

 • Cloudopslag
  IMPEL gebruikt de volgende diensten voor cloudopslag: Onedrive, Google drive en Basecamp.
  IMPEL maakt gebruik van een SSL-certificaat voor encryptiedoeleinden.
 • Hoe lang we informatie bewaren
  Hoe lang we informatie bewaren die we over u verzamelen, hangt af van het type informatie, zoals hieronder nader wordt beschreven. Na die tijd zullen wij uw informatie verwijderen of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de informatie is opgeslagen in back-uparchieven), zullen wij uw informatie veilig opslaan en isoleren van elk verder gebruik totdat verwijdering mogelijk is.
 • Informatie die u deelt
  Als uw account wordt gedeactiveerd of uitgeschakeld, blijven sommige van uw gegevens en de inhoud die u hebt verstrekt bestaan om uw teamleden of andere gebruikers in staat te stellen volledig gebruik te maken van de Services. Zo blijven we bijvoorbeeld berichten weergeven die u via Basecamp hebt verzonden.

5. Hoe krijgt u toegang tot en controle over uw gegevens

U hebt bepaalde keuzes tot uw beschikking als het gaat om uw informatie. Hieronder vindt u een overzicht van die keuzes, hoe u ze kunt uitoefenen en eventuele beperkingen:

 • U hebt het recht om een kopie van uw informatie op te vragen, bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw informatie, te verzoeken om verwijdering of beperking van uw informatie, of om uw informatie in een gestructureerd, elektronisch formaat op te vragen. Hieronder beschrijven wij de hulpmiddelen en processen voor het doen van deze verzoeken. Voor alle andere verzoeken kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in het gedeelte Contact hieronder om hulp te vragen.
 • U kunt ons vragen om uw contactgegevens en andere informatie uit onze contactendatabase te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren om gegevens bij te houden, om transacties te voltooien of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of EU-subsidieregelgeving.
 • Als u uw accounts op Basecamp of TravelPerk niet langer wenst te gebruiken, kunt u uw eigen account deactiveren, als die instelling voor u beschikbaar is in uw accountinstellingen. Anders kunt u contact opnemen met het IMPEL-secretariaat en zij zullen dat voor u doen.
 • U kunt zich afmelden voor het ontvangen van de IMPEL-e-nieuwsbrief van ons door de afmeldlink in elke e-mail te gebruiken en uw e-mailvoorkeuren bij te werken.
 • De diensten zijn niet gericht op personen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als we te weten komen dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen.
 • Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We zullen alle wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina plaatsen. We zullen ook eerdere versies van dit privacybeleid in een archief bewaren voor uw beoordeling. We raden u aan om ons privacybeleid regelmatig en telkens wanneer u de diensten gebruikt door te nemen om op de hoogte te blijven van onze informatiepraktijken en de manieren waarop u kunt helpen uw privacy te beschermen. Als u het niet eens bent met wijzigingen in dit privacybeleid, moet u stoppen met het gebruik van de diensten en uw account(s) en gegevens deactiveren, zoals hierboven uiteengezet.

6. Hoe kunt u contact met ons opnemen

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, uitwissing, portabiliteit, beperking en/of bezwaar tegen de verwerking uitoefenen op de opgegeven post- en e-mailadressen. Als u vragen of zorgen hebt over de manier waarop uw informatie wordt verwerkt, kunt u uw vraag richten aan:

IMPEL-secretariaat
E-mail: info@impel.eu
Adres: Chemin des deux maisons 73, bus 3
1200, Brussel
België

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.