IMPEL Logo

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons, en dus is het belangrijk om transparant te zijn over hoe wij informatie over u verzamelen, gebruiken en delen. Dit beleid is bedoeld om u te helpen begrijpen:

 1. Welke informatie wij over u verzamelen
 2. Waarom en met welke bevoegdheid wij informatie verzamelen
 3. Hoe wij informatie die wij verzamelen delen
 4. Hoe wij informatie die wij verzamelen opslaan en beveiligen
 5. Hoe u toegang krijgt tot uw informatie en hoe u deze kunt controleren
 6. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Dit privacybeleid heeft betrekking op de informatie die wij over u verzamelen wanneer u lid wordt van IMPEL, deelneemt aan onze projecten of anderszins met ons samenwerkt (bijvoorbeeld door onze evenementen bij te wonen of onze nieuwsbrief te ontvangen).

IMPEL is een non-profitorganisatie met zetel in Brussel, België. Haar leden zijn overheidsorganisaties en dus ook haar medewerkers. Een van de belangrijkste doelstellingen van IMPEL is het bevorderen van de samenwerking en communicatie tussen de aangesloten organisaties en leden om informatie en ervaringen uit te wisselen.

In dit beleid wordt ook uitgelegd welke keuzes u hebt over hoe wij informatie over u gebruiken. Uw keuzes omvatten hoe u bezwaar kunt maken tegen bepaald gebruik van informatie over u en hoe u toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie over u en deze kunt bijwerken. Als u het niet eens bent met dit beleid, bezoek of gebruik onze diensten dan niet en heb geen interactie met enig ander aspect van ons netwerk.

1.Wij verzamelen de volgende gegevens over u wanneer u deze aan ons verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een bijeenkomst of wanneer u deelneemt aan een project):

 • Volledige naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Beroeptitel
 • Generes
 • Details van de organisatie waarvoor u werkt

In sommige gevallen wordt aanvullende informatie gevraagd:

 • Bankrekeningnummer in geval van vergoedingsaanvragen
 • ID- of paspoortgegevens en geboortedatum in geval van reisaanvragen
 • Profielfoto's op uw Basecamp-profiel (niet verplicht)
 • Facturatiegegevens van onze lidorganisaties
 • Handtekeningen op deelnemerslijst (boekhoudkundige vereiste)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze tools gebruiken 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om standaard internetloggegevens en informatie over bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Wij hebben niet toegestaan dat de door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven aan andere Google-diensten of -verkopers. Wij zullen de statistische analysetool nooit gebruiken (en zullen geen enkele derde partij toestaan) om persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers aan onze site te traceren of te verzamelen. Uw IP-adres kan worden verzameld wanneer u een SurveyMonkey-vragenlijst invult. Een IP-adres kan alleen worden gekoppeld aan een computer en niet aan een gebruiker. Dit is geen standaardfunctie. U kunt cookies accepteren of weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen.

2. Hieronder vindt u de specifieke doeleinden waarvoor wij de informatie gebruiken die wij over u verzamelen:

 • Om u te informeren over ons werk en onze activiteiten en relevante ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw werk
 • Om de uitwisseling en het delen van informatie tussen onze leden en partnerorganisaties te vergemakkelijken
 • Om de logistiek voor onze bijeenkomsten en evenementen te verzorgen (bijv.vluchten en hotelboekingen*)
 • om u IMPEL-nieuwsbrieven te sturen
 • om de communicatie binnen een projectgebied op Basecamp te vergemakkelijken
 • voor betalingsdoeleinden

* Door u in te schrijven voor een IMPEL-bijeenkomst gaat u ermee akkoord dat persoonsgegevens worden verstrekt aan derden of landen buiten de EER ten behoeve van de beveiliging van evenementen en het boeken van reizen en accommodatie. Diensten buiten de EER bieden waarborgen voor gegevensbescherming via het Privacy Shield in de Verenigde Staten.

De reden waarom wij gegevens verzamelen is toestemming voor wekelijkse IMPEL-nieuwsbrieven en legitiem belang voor informatie die wordt verzameld voor deelname aan IMPEL-activiteiten. Uw gegevens worden bewaard tijdens deelname aan projecten en tot 7 jaar daarna, afhankelijk van het soort informatie dat wordt verzameld. Meer informatie vindt u in het beleid van IMPEL voor het bewaren en beoordelen van gegevens, dat met de leden wordt gedeeld op Basecamp.

3. Hoe wij de verzamelde informatie delen

In de eerste plaats is IMPEL een netwerk, wat betekent dat wij het faciliteren van communicatie tussen onze leden als onze kernactiviteit beschouwen. Wij maken gebruik van samenwerkingstools en wij willen dat deze goed voor u werken. We delen informatie die we over u verzamelen alleen op de hieronder beschreven manieren.

 • Delen van contactgegevens met onze leden en organisatie voor samenwerkingsdoeleinden
  Voor samenwerkingsdoeleinden worden uw basisgegevens gedeeld met andere leden binnen het IMPEL-netwerk; bijvoorbeeld voor deelname aan een project, het bijwonen van een evenement of het invullen van een vragenlijst.
 • Foto's
  Tijdens IMPEL-evenementen en -projecten worden foto's gemaakt. Deze foto's kunnen worden gebruikt voor de IMPEL-website of e-nieuwsbrief of voor rapportagedoeleinden. Als u hier niet mee akkoord gaat, laat het ons dan weten.
 • Delen met aangesloten partnerorganisaties
  IMPEL heeft MoU's ondertekend met partnernetwerken, zoals ENPE en Envicrimenet. Alleen uw contactgegevens kunnen met hen worden gedeeld in het geval van gezamenlijke activiteiten onder de paraplu van deze samenwerkingsovereenkomsten of om nieuws en ontwikkelingen van deze netwerken te delen.
 • Derde partijen
  Wij werken samen met derde dienstverleners om website- en applicatieontwikkeling, hosting, onderhoud, back-up, opslag, virtuele infrastructuur, betalingsverwerking, analyse en andere diensten voor ons te verzorgen, waarvoor het nodig kan zijn dat zij informatie over u raadplegen of gebruiken. Als een serviceprovider toegang moet hebben tot informatie over u om namens ons diensten uit te voeren, doen zij dit volgens strikte instructies van ons, met inbegrip van beleid en procedures die zijn ontworpen om uw informatie te beschermen.

Accounts van derden:

 • Basecamp
 • TravelPerk

Gebruik van externe serviceproviders:

 • Onedrive
 • SurveyMonkey
 • Mailchimp
 • Azavista
 • Google forms

Al deze externe aanbieders hebben hun eigen gepubliceerde beleidsverklaringen.

Links naar sites van derden: Sommige informatie kan koppelingen bevatten die u naar andere websites of diensten leiden waarvan het privacybeleid kan afwijken van het onze. Als u gegevens verstrekt aan een van deze sites van derden, vallen uw gegevens onder hun privacybeleid en niet onder dit beleid. Wij raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

Social Media Widgets: Sommige informatie kan koppelingen bevatten die u doorverwijzen naar andere websites of diensten waarvan het privacybeleid kan afwijken van het onze. Uw gebruik van en alle gegevens die u verstrekt aan deze sites van derden vallen onder hun privacybeleid, niet onder dit beleid.

Widgets van derden: Sommige van onze services bevatten widgets en functies voor sociale media, zoals de Twitter "tweet"-knop of de Facebook deelknop. Uw interacties met deze functies vallen onder het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.

4. Hoe we informatie die we verzamelen opslaan en beveiligen

 • Cloudopslag
  IMPEL gebruikt de volgende services voor cloudopslag: Onedrive, Google drive en Basecamp.
  IMPEL gebruikt een SSL certificaat voor encryptie doeleinden.
 • Hoe lang we informatie bewaren
  Hoe lang we informatie bewaren die we over u verzamelen hangt af van het type informatie, zoals hieronder nader beschreven. Na die tijd verwijderen we uw informatie of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de informatie is opgeslagen in back-uparchieven), slaan we uw informatie veilig op en isoleren we deze van elk verder gebruik totdat verwijdering mogelijk is.
 • Informatie die u deelt
  Als uw account wordt gedeactiveerd of uitgeschakeld, blijven sommige van uw gegevens en de door u verstrekte inhoud behouden zodat uw teamleden of andere gebruikers volledig gebruik kunnen maken van de services. We blijven bijvoorbeeld berichten weergeven die u via Basecamp hebt verzonden.

5. Hoe u toegang krijgt tot uw informatie en deze kunt controleren

U hebt bepaalde keuzes als het gaat om uw informatie. Hieronder vindt u een overzicht van deze keuzes, hoe u deze kunt uitoefenen en eventuele beperkingen:

 • U hebt het recht om een kopie van uw gegevens op te vragen, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens door ons, te verzoeken om verwijdering of beperking van uw gegevens of om uw gegevens op te vragen in een gestructureerd, elektronisch formaat. Hieronder beschrijven we de middelen en processen om deze verzoeken in te dienen. Voor alle andere verzoeken kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in het onderstaande gedeelte Contact opnemen om hulp te vragen.
 • U kunt ons vragen uw contactgegevens en andere informatie uit onze contactendatabase te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat wij bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren om dossiers bij te houden, transacties te voltooien of te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of EU-subsidievoorschriften.
 • Als u uw accounts op Basecamp of TravelPerk niet langer wilt gebruiken, kunt u uw eigen account deactiveren, als die instelling beschikbaar is in uw accountinstellingen. Anders kunt u contact opnemen met het secretariaat van IMPEL en zullen zij dit voor u doen.
 • U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze IMPEL e-nieuwsbrief door de afmeldlink in elke e-mail te gebruiken en uw e-mailvoorkeuren bij te werken.
 • De services zijn niet gericht op personen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als wij ontdekken dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen.
 • Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij op deze pagina bekendmaken. We bewaren ook eerdere versies van dit privacybeleid in een archief zodat u deze kunt bekijken. Wij raden u aan ons privacybeleid regelmatig en telkens wanneer u de diensten gebruikt door te nemen om op de hoogte te blijven van onze informatiepraktijken en de manieren waarop u uw privacy kunt helpen beschermen. Als u het niet eens bent met wijzigingen in dit privacybeleid, moet u stoppen met het gebruik van de services en uw account(s) en gegevens deactiveren, zoals hierboven beschreven.

6. Hoe kunt u contact met ons opnemen

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, uitwissing, overdraagbaarheid, beperking en/of bezwaar tegen de verwerking uitoefenen op de aangegeven post- en e-mailadressen. Als u vragen of zorgen hebt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u uw vraag richten aan:

IMPEL-secretariaat
Email: info@impel.eu
Adres: Chemin des deux maisons 73, bus 3
1200, Brussel
België

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.