IMPEL Logo

Benchmarking van kwaliteitsparameters voor milieu-inspecties

2005

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het project beoogde het identificeren en definiëren van duidelijke, transparante en vergelijkbare kwaliteitsparameters voor milieu-inspectiediensten, waardoor de inspectiediensten de mogelijkheid krijgen om te vergelijken en van elkaar te leren. Verder werd in het project besproken hoe de geschikt bevonden kwaliteitsparameters kunnen worden gebruikt en benut.

Number: 2005/09 – Status: Voltooid – Period: 2005 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter