IMPEL Logo

Big Data mini-conferentie

2017

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

In verschillende IMPEL Review Initiatives (IRI's) is vastgesteld dat veel organisaties worstelen met de gegevens die zij bezitten over gereguleerde locaties en het milieu. Deze conferentie zal trachten beste praktijken en mogelijke oplossingen uit te wisselen om de waarde van de gegevens waarover we beschikken te maximaliseren.

Number: 2017/20 – Status: Voltooid – Period: 2017 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter