IMPEL Logo

Verbreding van het lidmaatschap van IMPEL

2019

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

De hoeveelheid geproduceerd adviesmateriaal, workshops en seminars over beste praktijken maken van IMPEL het belangrijkste netwerk voor beoefenaars van de publieke sector op het gebied van milieurecht in Europa. Toch zijn er momenteel problemen met betrekking tot eerlijkheid, vertegenwoordiging en infiltratie binnen het bestaande ledenprofiel van IMPEL’

.

Dit project heeft tot doel aanbevelingen te doen om alle aspecten van het lidmaatschap te verbeteren en om eventueel de bestaande regels en statuten voor het lidmaatschap te wijzigen en het aantal leden te verhogen.

Verwachte resultaten:

  • Rapport met voorstellen voor de Algemene Vergadering van Helsinki.

Number: 2019/22 – Status: Lopend – Period: 2019 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter