IMPEL Logo

Capaciteitsopbouw en opleiding

2019 - 2021

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

In de afgelopen jaren hebben IMPEL en de Europese Commissie hun standpunten over capaciteitsopbouw bekendgemaakt.

Zoals vermeld in IMPEL’s Position Paper, is capaciteitsopbouw een van IMPEL’s kernprioriteiten en heeft het de afgelopen twee decennia een breed scala aan instrumenten ontwikkeld, waaronder methodologieën en richtsnoeren. Ondersteuning van haar leden door middel van diverse activiteiten, zoals opleiding in het praktische gebruik van de ontwikkelde instrumenten en workshops en seminars is een gangbare praktijk. Via haar werkprogramma wordt een reeks interventies gebruikt om de uitwisseling van praktische ervaring en deskundigheid en capaciteitsopbouw te vergemakkelijken, namelijk: i) collegiale toetsingen, via het IMPEL Review Initiative (IRI); ii) uitwisselingen van inspecteurs; iii) technische workshops en seminars; iv) uitwisselingen van personeel; v) gezamenlijke activiteiten zoals inspecties en opleiding. Hoewel deze activiteiten succesvol en waardevol zijn gebleken en voldoen aan de behoeften van IMPEL’s leden, gelooft IMPEL dat er, om de capaciteitsopbouw en opleiding dynamischer te maken en een ad-hocaanpak te vermijden, behoefte is aan een vrijwillig en robuust programma voor capaciteitsopbouw en opleiding dat gerichte en op maat gesneden activiteiten biedt, zoals opleiding voor speciale groepen, milieugebieden, transversale onderwerpen, enz.

Dit project beoogt de oprichting van een Europees netwerk voor capaciteitsopbouw en opleiding.

Dit project wil via een meer consistente, overkoepelende en geïntegreerde aanpak een meerjarenstrategie en een meerjarenwerkprogramma ontwikkelen die de behoeften van IMPEL-leden en andere belangrijke actoren in de nalevingsketen beter op elkaar afstemmen.

 Verwachte resultaten:

  • Voorstel voor een meerjarig werkprogramma voor 2021 – 2026.
  • Meerjarenstrategie.
  • Rapport/studie hoe het kennis- en innovatiecentrum op te zetten.
  • Rapport dat de toolkit beschrijft.
  • Conferentieverslagen die de feedback en input van IMPEL-leden beschrijven.

Gerelateerde bestanden/informatie

Number: 2019/23 – Status: Voltooid – Period: 2019 - 2021 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter