IMPEL Logo

Het kiezen van passende interventies, fase 3

2014 - 2014

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Teneinde de doeltreffendheid van de milieu-inspecties’ uitvoering van het milieu-acquis te verbeteren, beoogt dit project de leden van IMPEL een toolkit te verschaffen voor het kiezen van interventies, afhankelijk van de omstandigheden. Het instrument is ontwikkeld en getest in fase 1 en 2 van het project. In fase 3 zullen verbeteringen worden aangebracht aan het iDEPEND modelleerinstrument, zal een gastlocatie worden aangewezen en zullen de voordelen van afhankelijkheidsmodellering en de toolkit breder worden gecommuniceerd.

In het 7e Milieuactieprogramma (7e MAP) is een belangrijk onderdeel de effectieve uitvoering van milieuwetgeving. In 2012 heeft de EC een mededeling uitgebracht over het verbeteren van de uitvoering van milieumaatregelen (COM (2012) 95) waarin het gebruik van aanvullende benaderingen van inspecties wordt benadrukt. In de eerste fase van dit project (2012) werd het concept van een model, of routekaart, geïntroduceerd om aanvullende benaderingen te helpen kiezen. In de tweede fase van dit project (2013) is een toolkit ontwikkeld en getest waarmee praktijkmensen en beleidsmakers de juiste mix van interventies kunnen kiezen, afhankelijk van de omstandigheden, om milieuresultaten of -doelstellingen te bereiken. Dit omvatte het gebruik van een afhankelijkheidsmodel, iDEPEND genaamd. Met iDEPEND kunnen gebruikers doelstellingen (of uitkomsten) bepalen en de factoren waarvan de doelstellingen (of uitkomsten) afhankelijk zijn (afhankelijkheden) verzamelen, in kaart brengen en testen. Het project heeft richtsnoeren opgeleverd voor het gebruik van afhankelijkheidsmodellering om passende interventies te helpen kiezen.

De belangrijkste activiteiten van deze fase (3) van het project zijn:

  1. Een instrument voor afhankelijkheidsmodellering leveren, gebaseerd op iDEPEND en gebaseerd op de in fase 2 uitgevoerde gebruikerstests.
  2. Het verstrekken van richtsnoeren voor het kiezen van interventies met behulp van de in fase 2 ontwikkelde iDEPEND.
  3. Opzetten van een site en/of portaal voor: iDEPEND; een bibliotheek van interventies; en informatie/bewijsmateriaal over het gebruik van interventies.
  4. Communiceer en promoot de toolkit aan IMPEL-leden en andere gebruikers.

Gerelateerde bestanden/informatie

 

 

Number: 2014/12 – Status: Voltooid – Period: 2014 - 2014 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter