IMPEL Logo

Overkoepelend programma voor klimaatnoodhulp

2021

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

De afkondiging van een klimaatnoodtoestand (evenals een toenemend bewustzijn van de impact van plastic, de achteruitgang van de biodiversiteit en nu de gevolgen van een wereldwijde pandemie & potentieel groen herstel) hebben een diepgaande invloed op het beleid, de manier waarop we reguleren en op degenen die we reguleren.  De druk om bij te dragen tot de vermindering van broeikasgassen, de vermindering van koolstof of de ondersteuning van groen herstel neemt toe, maar weinig regelgevers beschikken over de juiste instrumenten om deze problemen aan te pakken.  Dit programma hoopt deze problemen aan te pakken door instrumenten en benaderingen te ontwerpen die regelgevers kunnen gebruiken om deze opkomende uitdagingen aan te gaan. Er wordt voorgesteld een werkprogramma op te stellen voor de periode 2021-2024.

De werkzaamheden zullen worden georganiseerd rond zes initiële thema's, hoewel veel van deze gebieden met elkaar samenhangen, zodat het onderscheid enigszins arbitrair is.

  1. Groene transitie;
  2. Regulatoren als voorbeeld;
  3. Partnerschappen;
  4. Reguleringskader;
  5. Technologie; en
  6. Aanpakken
.

Number: 2021/17 – Status: Lopend – Period: 2021 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter