IMPEL Logo

Overkoepelend programma voor klimaatnoodsituaties

2021 - 2024

Completed

Projectbeschrijving en doelstellingen

De afkondiging van een klimaatnoodsituatie (alsook een toenemend bewustzijn van de impact van plastic, de achteruitgang van biodiversiteit en nu de impact van een wereldwijde pandemie  potentieel groen herstel) hebben een diepgaande invloed op het beleid, hoe we reguleren en op degenen die we reguleren.De druk om bij te dragen aan de vermindering van broeikasgassen, de vermindering van koolstof of de ondersteuning van groen herstel neemt toe, maar weinig regelgevers hebben de juiste instrumenten om te beginnen met het aanpakken van deze kwesties.  Dit programma hoopt deze problemen aan te pakken door het ontwerpen van instrumenten en benaderingen die regelgevers kunnen gebruiken om deze opkomende uitdagingen aan te gaan. Er wordt voorgesteld om een werkprogramma op te stellen dat de periode 2021-2024 zal bestrijken.

Het werk zal worden georganiseerd in zes initiële thema's, hoewel veel van deze gebieden onderling verband houden, zodat het onderscheid enigszins arbitrair is.

  1. Groene transitie;
  2. Regulatoren als voorbeeldfiguren;
  3. Partnerschap werking;
  4. Regelgeving kader;
  5. Technologie; en
  6. Praktijken

Number: 2021/17 – Status: Completed – Period: 2021 - 2024 – Topic: - Tags:

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.