IMPEL Logo

Gemeenschappelijke regelgevingskaders in de lidstaten - Vergelijkingsproject

2010 - 2010

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Initiatieven op het gebied van betere regelgeving om de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren en tegelijkertijd het niveau van milieubescherming te handhaven of te verbeteren, worden steeds vaker gebruikt door milieu-inspecties in de lidstaten, vaak als reactie op uitdagingen zoals beperkte middelen en toenemende druk op het milieu.

De heersende economische omstandigheden en de toegenomen belangstelling voor de werkelijke of vermeende effecten van regelgeving zijn ook krachtige invloeden, vooral met betrekking tot het bedrijfsleven en de industrie. Een vereenvoudigde en gestroomlijnde aanpak en aandacht voor verbeteringen in de regelgevingsresultaten zijn daarom belangrijke doelstellingen voor veel regelgevers en regeringen in de EU.

De totstandbrenging van een gemeenschappelijk regelgevingskader[1] is een voorbeeld van een initiatief voor betere regelgeving dat door sommige lidstaten wordt of is uitgevoerd om deze uitdagingen aan te gaan.

Systemen voor vergunningen en naleving hebben zich in de loop der tijd vaak afzonderlijk ontwikkeld en kunnen verschillende procedures en regels hebben, waardoor een complex regelgevingssysteem is ontstaan. Een gemeenschappelijk regelgevingskader kan zorgen voor een consistente manier om bestaande en nieuwe wetgeving uit te voeren, waarbij het gemeenschappelijke doel van bescherming van het milieu en de volksgezondheid wordt erkend. Het kan de regelgevingsactiviteiten en -processen helpen vereenvoudigen en stroomlijnen door de ontwikkeling van gemeenschappelijke systemen, procedures, richtsnoeren en taalgebruik. Zij kan er ook voor zorgen dat de processen en activiteiten werkbaarder, transparanter en flexibeler worden en dat de administratieve lasten voor het bedrijfsleven worden verminderd.

Veel EU-landen zullen recente voorbeelden hebben van wetgeving die zij hebben gemoderniseerd en waarbij dit de gelegenheid heeft geboden om de wijze waarop wettelijke voorschriften worden verpakt en uitgevoerd, te herzien. De lidstaten bevinden zich in verschillende stadia van het proces en ontwerpen systemen die aan hun eigen omstandigheden zijn aangepast. Dit biedt een gelegenheid om te leren van de verschillende keuzes die worden of reeds zijn gemaakt.

[1] De vereenvoudiging en stroomlijning van regelgevingsactiviteiten en -processen door de ontwikkeling van gemeenschappelijke systemen, procedures, richtsnoeren en taal.

 

Number: 2010/16 – Status: Voltooid – Period: 2010 - 2010 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter