IMPEL Logo

Vergelijking van de methoden voor de berekening van de administratieve milieuboete

2007

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Bestuursrechtelijke boetes zijn beschikbaar voor bijna alle antwoordende landen. Aangezien de ontwikkeling en de huidige status van het desbetreffende administratieve wetgevingskader aanzienlijk verschilt tussen de EU-lidstaten, worden administratieve boetes toegepast met verschillende grondslagen en methoden.

Dit project onderzocht de methoden die de lidstaten gebruiken om hun boetes te berekenen.

In het algemeen worden in de meeste landen variabele administratieve boetes toegepast, terwijl in sommige andere landen ook vaste administratieve boetes bestaan. In alle gevallen bepaalt de relevante wetgeving de grenzen van deze boetes, in de meeste gevallen door de boven- en ondergrens vast te stellen, die van lidstaat tot lidstaat aanzienlijk verschillen. Tegelijkertijd worden administratieve boetes in verschillende vormen – definities waargenomen, afhankelijk van het geval, de omstandigheden en de praktijk. Administratieve boetes zijn mogelijk voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.

Bij de berekening van de variabele administratieve boetes wordt met een groot aantal factoren rekening gehouden. Sommige daarvan worden in bijna alle lidstaten toegepast, omdat deze worden beschouwd als de meest cruciale en representatieve voor de beoordeling van milieuovertredingen.

 

Number: 2007/17 – Status: Voltooid – Period: 2007 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter