IMPEL Logo

Criteria voor de beoordeling van de milieuschade (CAED)

2019

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het project beoogt de vaststelling van criteria voor de beoordeling van milieuschade en onmiddellijke dreiging van schade en de opbouw van technische en procedurele capaciteit bij de screening van gevallen en de vaststelling van aanwijzingen en bewijzen voor milieuschade en dreigende schade in het kader van de richtlijn milieuaansprakelijkheid als gevolg van milieu-incidenten, overtredingen, ecocriminele handelingen.

Het CAED-project neemt richtsnoeren over de belangrijkste termen en definities van milieuschade als uitgangspunt en richt zich op de technische/administratieve procedures die nodig zijn om milieuschade vast te stellen.

Het project bouwt daarom voort op het meerjarige voortschrijdende werkprogramma van de ELD en heeft sterke banden met de publicatie, later in 2020, van richtsnoeren voor milieuschade en onmiddellijke dreiging van milieuschade door de Europese Commissie’

.

Het uiteindelijke doel van het project is het opstellen van een leidraad met criteria voor de beoordeling van milieuschade en onmiddellijke dreiging van schade in het kader van de nationale wetgeving van de lidstaten inzake milieuschade, op basis van referentieparameters met betrekking tot ‘bewijs’ en tot ‘aanwijzing’ van milieuschade of onmiddellijke dreiging van schade.

Het doel van het CAED-project 2019 was na te gaan, zowel vanuit regelgevend, praktisch als technologisch oogpunt, hoe de aanwijzingen en bewijzen voor milieuschade en dreigende schade kunnen worden opgespoord, geïdentificeerd en geëvalueerd. Dit gebeurde door de analyse van een verzameling vaststellingspraktijken van 32 ‘ELD-gevallen’ en ‘niet-ELD-gevallen’ in alle lidstaten om criteria vast te stellen voor de beoordeling van milieuschade en onmiddellijke dreiging van milieuschade. Ten slotte bevat het volgende verslag een evaluatie van de door sommige rechtsgebieden verstrekte richtsnoeren, met bijzondere aandacht voor de onderdelen die betrekking hebben op de vaststelling van milieuschade.

Het doel van het 2020 CAED-project was het opstellen van de volgende praktische gids met praktische instrumenten en een nieuwe methodologie voor de bepaling van de aanwijzingen van de milieuschade waarvan het bestaan het redelijke bewijs levert voor verder onderzoek en beoordeling van kandidaat-gevallen van milieuschade in het kader van de etiketteringsrichtlijn.

Het 2021 project’s verwachte resultaten zijn:

  • De vaststelling van indicatoren en indexen en de definitie van beslissingsstroomschema's voor de bepaling van de aanwijzingen voor milieuschade
  • De uitvoering van de etiketteringsrichtlijn in de lidstaten verbeteren door de vaststelling van criteria en de verdere ontwikkeling van praktische instrumenten voor de beoordeling van milieuschade en onmiddellijk gevaar voor schade

Number: 2021/15, 2020/24, 2019/18, 2022(VIII) WG3 – Status: Lopend – Period: 2019 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter