IMPEL Logo

Ontwikkeling van een eenvoudig en flexibel risicobeoordelingsinstrument als onderdeel van de planning van milieu-inspecties in verband met de Europese milieuwetgeving en het RMCEI (easyTools)

2010 - 2011

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Fase I

Een kernpunt van de “Aanbeveling inzake minimumcriteria voor milieu-inspecties” (RMCEI) en de IMPEL “Stap voor stap handleiding voor de planning van milieu-inspecties” is de prioritering van milieu-inspecties. Een essentieel onderdeel van deze prioritering is de beoordeling van de waarschijnlijkheid van milieuverstoringen door industriële of vergelijkbare activiteiten. Deze risicobeoordelingen spelen ook een belangrijke rol bij de planning van inspecties volgens de Seveso II-richtlijn en de richtlijn industriële emissies (RIE).

De beschikbaarheid van basisgegevens voor het kwantificeren van risicocriteria verschilt sterk per EU-lidstaat. Dit houdt reeds in dat de bestaande risicobeoordelingsinstrumenten die een specifieke vaste reeks gegevens vereisen, niet voldoen aan de behoeften van de meeste lidstaten. Bijgevolg heeft bijna elke bevoegde inspectie-instantie haar eigen specifieke risicobeoordelingsinstrument nodig. Op basis van deze conclusies is het doel van dit project de ontwikkeling van een flexibel en gebruiksvriendelijk programma voor de milieurisicobeoordeling in het kader van de planning van inspecties als geavanceerd interactief IT-instrument via internet.

Fase II

De belangrijkste doelstellingen en doelen van de tweede fase van het project waren het produceren van een:

  • Compilatie van beoordeelde risicocriteria, hun waarde en uitvoerbaarheid in het inspectieplanningsproces;
  • Flexibel en gebruiksvriendelijk programma voor de risicobeoordeling binnen de planning van milieu-inspecties als geavanceerd interactief IT-instrument van het internet dat beschikbaar is op de homepage van IMPEL;
  • Eindverslag en leidraad voor risicobeoordeling.

Er is een flexibel en gebruiksvriendelijk programma ontwikkeld voor de risicobeoordeling binnen de planning van milieu-inspecties als een toepassing van het internet. Het risicobeoordelingsinstrument zal deel uitmaken van de “planningscyclus”beschreven in de “Stap voor stap handleiding voor de planning van milieu-inspecties”ontwikkeld door het “Doing The Right Things”-project (DTRT). Het zal rekening houden met de behoeften van de IMPEL-lidstaten en met de eisen van de Europese milieuwetgeving, zoals de komende richtlijn inzake industriële emissies, en het zal worden gekoppeld aan de aanbeveling inzake minimumcriteria voor milieu-inspecties (RMCEI). Zij zal gebaseerd zijn op de resultaten van een evaluatie van de risicobeoordelingsinstrumenten die momenteel in de IMPEL-lidstaten worden gebruikt. Er zal ook een evaluatie plaatsvinden van de tot nu toe gebruikte risicocriteria en van de in het RIE-voorstel genoemde criteria. Dit zal gebeuren in het licht van de IMPEL-beoordeling van het IPPC-herschikkingsvoorstel en de IMPEL-inbreng voor de verdere ontwikkeling van de RMCEI met als doel deze beter uitvoerbaar te maken.

Gerelateerde bestanden/informatie

 

 

Number: 2010/06 - 2011/05 – Status: Voltooid – Period: 2010 - 2011 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter