IMPEL Logo

De juiste dingen doen voor milieuvergunningen

2016 - 2018

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

De Milieu-inspectiecyclus (EIC) beschrijft stap voor stap hoe milieu-inspecties moeten worden gepland en waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van de inspecties. De EIC wordt door IMPEL ook gebruikt als kader waarop andere inspectie-initiatieven van IMPEL kunnen aanhaken om een betere samenhang te creëren tussen de ontwikkelde instrumenten. Hoewel er in Europa veel ervaring is opgedaan met milieuvergunningen, is de procedure zelf nooit beschreven in een stapsgewijze leidraad. Als gevolg daarvan is er geen gelijk speelveld voor de procedures voor milieuvergunningen, is er geen leidraad voor nieuwe vergunningsfunctionarissen en is er minder samenhang tussen de IMPEL-initiatieven op het gebied van vergunningen.

Het voorstel voor dit driejarige project is om: 1) de procedures die op dit moment binnen
Europa worden gebruikt te verzamelen en te vergelijken en de behoeften te verduidelijken, 2) op basis van deze informatie zal een projectteam een leidraad ontwikkelen die flexibel genoeg is om de autoriteiten in Europa tegemoet te komen bij het afgeven van vergunningen voor de RIE, 3) trainingssessies over RIE-vergunningen te organiseren en de hiaten in instrumenten en methodologieën voor het afgeven van vergunningen te identificeren, zodat nieuwe IMPEL-projecten kunnen worden gestart.

Doing the right things for environmental permitting zal de relatie tussen vergunningverlening en inspectie onder de loep nemen, interessante casestudies en beste praktijken in Europa in kaart brengen en de stappen identificeren en beschrijven die in vergunningsprocedures kunnen worden gebruikt.

Het eindresultaat van de werkzaamheden is een stapsgewijze leidraad voor vergunningverlening, goed opgeleide vergunningsfunctionarissen en een inventarisatie van nieuwe IMPEL-initiatieven voor projecten op het gebied van vergunningverlening.

Doing the right things for Permitting gaat nader in op de relatie tussen vergunningverlening en inspectie, identificeert interessante casestudies en beste praktijken in Europa en identificeert en beschrijft de stappen die bij vergunningverlening en inspectie kunnen worden gebruikt.

Gerelateerde bestanden/informatie

 

 

.

Number: 2016/23 - 2017/21 - 2018/17 – Status: Voltooid – Period: 2016 - 2018 – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter