IMPEL Logo

De juiste dingen doen voor afvaltransportinspecties

2011 - 2012

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Dit IMPEL-project onderzoekt het nut van de DTRT-methodologie (Doing the Right Thing) voor inspecties van afvaltransporten. Het doel is om op basis van de DTRT-leidraad een praktisch instrument te ontwikkelen waarmee de organisatie van inspecties van afvaltransporten door de bevoegde autoriteiten in de IMPEL-lidstaten kan worden verbeterd. Drie bevoegde autoriteiten uit verschillende IMPEL-lidstaten zullen elk het DTRT-richtsnoer voor inspecties van afvaltransporten toepassen en testen hoe DTRT de organisatie van die inspecties kan ondersteunen. Onder organisatie wordt verstaan alle verschillende stappen van planning, uitvoering en evaluatie van inspecties zoals beschreven in de DTRT Milieu-inspectiecyclus. De tests zullen worden opgezet met inachtneming van de bevindingen en aanbevelingen van de studie over specifieke inspectie-eisen voor afvaltransporten. De resultaten van de testfase zullen worden besproken en gebruikt om op basis van de DTRT-handleiding een leidraad te ontwikkelen die geschikt is voor het specifieke gebied van de organisatie van inspecties van afvaltransporten.

Gerelateerde bestanden/informatie

 

Number: 2011/17 - 2012/14 – Status: Voltooid – Period: 2011 - 2012 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter