IMPEL Logo

Energie-efficiëntieprojecten

2002 - 2012

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

IMPEL voerde een reeks projecten uit in verband met energie-efficiëntie.

Energie-efficiëntie bij vergunningen en inspecties (2010 – 2012)

Energie is een prioriteit binnen de Europese Unie. Het EU-klimaatveranderings- en energiepakket voorziet in een verhoging van de energie-efficiëntie met 20% en een vermindering van broeikasgassen met 20% tegen 2020. Sinds het door Finland geleide IMPEL-project inzake energie-efficiëntie van 2002/2003 is uit een huidige evaluatie gebleken dat er slechts kleine veranderingen zijn opgetreden in het in aanmerking nemen van energie-efficiëntie bij vergunnings- en toezichtprocedures. In het project werden 7 belangrijke uitdagingen inzake energie-efficiëntie geïdentificeerd:

 1. In de IPPC-richtlijn is niet bepaald hoe energie-efficiëntie moet worden aangepakt
 2. De informatie over energie-efficiëntie in sectorale BREF's is niet concreet en nauwkeurig genoeg. De horizontale BREF over energie-efficiëntie is complex en is niet gebruikt
 3. Er is een gebrek aan technische expertise bij overheden en bedrijven
 4. Er is geen of slechts incidentele samenwerking tussen energie- en milieu-instanties
 5. Er is geen algemene aanpak in de lidstaten om het onderwerp energie-efficiëntie te behandelen bij de herziening van vergunningen
 6. Er zijn problemen met de definitie van systeemgrenzen
 7. Er is onduidelijkheid over de invloed van andere instrumenten zoals vrijwillige overeenkomsten, energiebeheersystemen, belastingen en ETS-systemen op de energie-efficiëntie van installaties.

Voor een stapsgewijze verbetering van de situatie bij de vergunnings- en inspectieautoriteiten hebben de deelnemers aan de workshop en het projectteam voorstellen gedaan voor de toekomstige werkzaamheden van IMPEL op het gebied van energie-efficiëntie. Er werden goede praktijken geïdentificeerd met betrekking tot de omgang met energie-efficiëntie bij vergunningen en inspecties: Uit het project bleek dat deze goede praktijken in veel lidstaten nog niet bestaan.

Energie-efficiëntie bij milieuvergunningen (2002)

Het algemene beginsel van efficiënt energiegebruik staat in artikel 3 van de IPPC-richtlijn. Dit beginsel is nieuw voor milieuvergunningen, en de lidstaten hebben enkele problemen met de tenuitvoerlegging ervan. Het project bestond uit een onderzoek, studies van relevante documenten en een seminar. De belangrijkste doelstellingen van het project waren:

 • de verschillende meningen onderzoeken over hoe energie-efficiëntie kan worden geregeld in IPPC-vergunningen;
  een studie maken van de manier waarop energie-efficiëntie wordt behandeld in de bestaande documenten, de BREF's en vrijwillige milieubeheersystemen;
 • te onderzoeken hoe vrijwillige milieubeheersystemen en energiebesparingsovereenkomsten kunnen worden gekoppeld aan de wettelijke verplichtingen in milieuvergunningen;
 • de samenwerking tussen milieu- en energieadministraties bij de uitvoering van de IPPC-richtlijn te bestuderen; en
 • de rol van de overheid bij de beoordeling van energie-efficiëntie in aanvragen en milieuvergunningen voor grote installaties te bestuderen.

In het project werden goede praktijken gevonden met betrekking tot de hoofddoelstellingen. Enkele van de kwesties die werden behandeld zijn praktische richtsnoeren om energie-efficiëntie te verduidelijken en te definiëren, informatie-uitwisseling tussen exploitant en autoriteiten om tot goede vergunningsaanvragen te komen, concrete voorbeelden van min of meer bindende vergunningsvoorwaarden, het gebruik van de BREF's en zelfcontrole onder de voorwaarde dat de inspecteur de controlepraktijken van de exploitant kan beïnvloeden.

 

Number: 2002/02 - 2010/05 - 2011/06 - 2012/04 – Status: Voltooid – Period: 2002 - 2012 – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter