IMPEL Logo

Conferentie over milieuhandhavingsnetwerken

2017

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Bouwend op het elan van de zeer succesvolle netwerkconferentie van 2016 die van 12 tot 13 mei in Utrecht plaatsvond, wordt in dit mandaat een plan uiteengezet om verder te gaan met de ontwikkeling van partnerschappen met de netwerken van rechters (EU FJE), officieren van justitie (ENPE) en politie (ENVI CrimeNet).

Het is de bedoeling:
1. Verdere ontwikkeling van banden en partnerschappen met belangrijke actoren in de nalevingsketen en,
2. Concentratie op twee "problematische" thematische gebieden voor casestudies en samenwerking: afval en natuurbescherming. De conferentie zou dieper ingaan op deze onderwerpen door veel meer praktische casestudieworkshops te houden. Het doel is casestudies van goede samenwerking en beste praktijken tussen vergunningverleners/inspecteurs, officieren van justitie, rechters en politieagenten onder de aandacht te brengen. We zullen de geleerde lessen en casestudies laten zien waar het beter had gekund en wat we allemaal kunnen doen om het milieu beter te beschermen. In de sessies van de conferentie moet bijzondere nadruk worden gelegd op de verbanden en de communicatie tussen elk onderdeel van de keten.

Op algemeen niveau is een betere, meer diepgaande samenwerking tussen de netwerken een duidelijk doel en streven, door beter met elkaar te communiceren en op een meer gestructureerde basis samen te werken, met de extra mogelijkheid dat toekomstige gezamenlijke projecten op een regelmatiger basis kunnen worden uitgevoerd.

Verdere bestanden/informatie

 

 

Number: 2017/25 – Status: Voltooid – Period: 2017 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags: enforcement

Subscribe to our newsletter