IMPEL Logo

Milieu-incidenten en noodhulp

2018

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Er is een verscheidenheid aan nationale wet- en regelgeving die exploitanten verplicht plannen en regelingen in te voeren om milieuschade als gevolg van natuurlijke en technologische incidenten te voorkomen, te bestrijden en te herstellen. Milieubeschermingsagentschappen werken ook met een verscheidenheid aan taken en eisen om exploitanten te helpen incidenten te voorkomen en incidenten en noodmaatregelen te plannen en uit te voeren. Deze verscheidenheid aan taken en eisen heeft waarschijnlijk geleid tot inconsistente regelingen om milieu-incidenten te voorkomen en erop te reageren.

Dit project is een kans om de beste praktijken voor het reageren op milieu-incidenten en noodsituaties te identificeren, ervan te leren en de toepassing ervan in alle EPO's van de EU te vergemakkelijken. Dit zal op zijn beurt het milieu in Europa beter beschermen, vooral wanneer grensoverschrijdende effecten mogelijk zijn, en bijdragen tot een doeltreffender herstel van milieuschade na een incident.

Verwachte resultaten:

  • Een deskstudie van regelingen voor milieu-incidenten en rampenbestrijding in geselecteerde EPO's in de EU en daarbuiten om de huidige praktijk en de kernelementen van de huidige regelingen vast te stellen.
  • Ontwikkeling van een eenvoudige vragenlijst om na te gaan welke incidenten- en rampenbestrijdingsregelingen in EPO's in Europa en daarbuiten reeds bestaan.
  • Rapport van casestudies over beste praktijken en richtsnoeren op basis van kernelementen, voor verspreiding in verschillende formaten onder de EPO's van de EU om beste praktijken aan te moedigen en te informeren. Identificatie van mogelijkheden voor persoonlijke communicatie van projectbevindingen en richtsnoeren inzake beste praktijken aan verzamelde EPO-vertegenwoordigers.

Number: 2018/19 - 2019/19 – Status: Voltooid – Period: 2018 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter