IMPEL Logo

Milieu-inspecties van industriële installaties overeenkomstig de richtlijn industriële emissies (RIE)

2012 - 2013

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het doel van dit project was het organiseren van een uitwisseling van informatie over beste praktijken voor de tenuitvoerlegging van artikel 23 en andere inspectierelevante artikelen van de richtlijn inzake industriële emissies. Rekening houdend met de reeds door IMPEL ontwikkelde richtsnoeren voor inspectieplanning en risicobeoordeling en met de eisen van de richtlijn inzake industriële emissies werd een interactieve leidraad voor inspecties van industriële explosieven ontwikkeld.

Deze leidraad is bedoeld om praktijkmensen te helpen de basisvragen te beantwoorden waarmee elke inspecterende instantie te maken krijgt wanneer zij de richtlijn inzake industriële emissies in haar inspectiekader en de (IMPEL) inspectiecyclus toepast. Tijdens het RIE-inspectieproject werden de RIE-inspectieverplichtingen aangepast aan de inspectiecyclus en werd de inspectiecyclus aangepast aan de technische en juridische termen van de RIE. Dientengevolge bieden de richtsnoeren een gemeenschappelijk begrip van de technische en juridische inspectietermen die in de richtlijn inzake industriële emissies worden gebruikt en helpen zij een gelijk speelveld te creëren bij de toepassing van de nieuwe inspectieverplichtingen van de richtlijn inzake industriële emissies in de IMPEL-lidstaten.

In hoofdstuk 5 van de leidraad wordt een verzameling gegeven van alle relevante artikelen over inspectie met een beschrijving van de inhoud en wat het betekent, alsmede een link in de leidraad naar het relevante deel van de inspectiecyclus.

Number: 2012/06 – Status: Voltooid – Period: 2012 - 2013 – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter