IMPEL Logo

Milieu-inspecties van industriële installaties overeenkomstig de richtlijn industriële emissies (RIE) - Opstellen van IRAM-gerelateerde inspectieprogramma's

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Op 6 januari 2011 is de richtlijn industriële emissies (RIE) in werking getreden en de in artikel 80, lid 1, genoemde bepalingen ervan moeten binnen twee jaar in nationaal recht worden omgezet. De richtlijn industriële emissies stelt nieuwe eisen aan de inspectie van industriële installaties, zoals beschreven in artikel 23 van de richtlijn. De verplichtingen inzake routinematige milieu-inspecties vormen een nieuwe uitdaging voor de EU-lidstaten.

Dit project bouwt voort op het werk dat in voorgaande jaren in het IMPEL-netwerk is uitgevoerd. Zie het IMPEL-project van 2012 over RIE-inspecties en het easyTools-project van 2011. Nadat de verplichtingen van de RIE duidelijker zijn geworden na de uitvoering in de lidstaten (en met hulp van het tijdens het IMPEL-project inzake RIE-inspecties ontwikkelde handboek), was er binnen IMPEL steun voor de verdere ontwikkeling van richtsnoeren en een mogelijk IT-instrument voor inspectieprogramma's.

Number: 2013/08 – Status: Voltooid – Period: – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter