IMPEL Logo

Financiële bepalingen

2016

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

Wanneer sites in liquidatie gaan, worden meestal geen voorzieningen getroffen voor milieusanering en laat men aanzienlijke milieulasten na die vervolgens moeten worden aangepakt. In heel Europa zijn verschillende oplossingen gezocht, waaronder het gebruik van verzekeringspolissen, financiële voorzieningen en obligaties. Het probleem van insolventie blijft bestaan en zelfs als er voorzieningen worden getroffen, worden deze vaak genegeerd door de curator, met als gevolg dat er niets overblijft voor het milieu, omdat het wordt gezien als ondergeschikt aan het vennootschapsrecht. Uiteindelijk kunnen langdurige juridische gevechten er nog steeds toe leiden dat de belastingbetaler de kosten betaalt, wat in strijd is met het beginsel dat de vervuiler betaalt.

Dit is het meest kritiek wanneer milieuvergunningen de aantasting van het milieu op korte termijn hebben toegestaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de aantasting ten minste aan het einde van de levensduur van de activiteit zal zijn teruggedraaid en dat de exploitant een passende financiële voorziening zal handhaven om het risico van een bedrijfsfaillissement te dekken voordat dit herstel heeft plaatsgevonden.

Fase I &; II

Het is de bedoeling dat dit project zich concentreert op het opstellen van richtsnoeren inzake de beginselen van aanbevolen financiële voorzieningen, waarbij de drie hoofdpunten aan bod komen:

 1. Is het voldoende?
 2. Is het veilig?
 3. Is het beschikbaar wanneer het nodig is?

Er is de wens om nu iets dergelijks te doen, omdat het EPA-netwerk erkende dat regelgeving, mocht die er komen, veel tijd zal vergen. Deze leken het meest relevant voor erfenissen van storten en mijnbouw, en harmonisatie van bestaande benaderingen (liever dan opnieuw uitvinden).

Regulatoren zullen een beter inzicht hebben in welke financiële voorzieningen in verschillende scenario's zullen werken, er kunnen passende instrumenten voor financiële voorzieningen worden geselecteerd en de kwestie van het creëren van toekomstige erfenisverplichtingen zal beter worden aangepakt.

Fase III

Dit laatste deel van het project is een vervolg op en bouwt voort op de output van het IMPEL-project Financial Provision – Protecting the Environment and the Public Purse (2016/2017). De laatste fase van het project beoogt de toepassing van de Ierse en Spaanse instrumenten in andere rechtsgebieden te onderzoeken. Dit vereist waarschijnlijk de productie van een versie van de Spaanse MORA-tool met een Engelstalige gebruikersinterface.  Regelgevers en exploitanten zullen een beter inzicht hebben in de beschikbaarheid en geschiktheid van financiële instrumenten, wat resulteert in verbeterde:

 • Bescherming van het milieu
 • Bescherming van de overheidsfinanciën
 • Invoering van het beginsel dat de vervuiler betaalt
 • Investering in preventie van vervuiling

Uitkomsten en resultaten:

 • Een evaluatie van de mogelijke bredere toepassing (op andere jurisdicties) of de Ierse en Spaanse modellen (en de Nederlandse aanpak indien beschikbaar).
 • Confidence in decision making, potential benefits in terms of streamlining the process and reducing regulatory burden (this has been found in Spain where operators are aligning their datasets to be compatible with MORA).

Het 2021 project bouwt voort op de output van het Financial Provision – Protecting the Environment and the Public Purse project (2016 tot 2018 & 2020).  Dit project neemt de vorige output (rapport) en maakt het beschikbaar als een web-based tool.

Gerelateerde bestanden/informatie

 • Richtlijnen storten en mijnbouwafval.
 • Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn en SEVESO.
 • Richtlijn industriële emissies en aanverwante nationale wetgeving.

Number: 2021/14, 2020/23, 2018/20, 2017/22, 2016/20 – Status: Lopend – Period: 2016 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter