IMPEL Logo

Goede praktijken voor de aanpak van nitraatverontreiniging door landbouwbedrijven en boerderijen

2014 - 2016

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Nitraatverontreiniging door de landbouw is een cruciaal werkterrein voor IMPEL vanwege de slechte naleving van de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn.

In 2013 werd een succesproject gehouden om netwerken op te zetten tussen landbouw- en milieu-inspecteurs op het gebied van diffuse verontreiniging en de Nitraatrichtlijn. Er werden twee veldbezoeken gehouden waarbij de twee primaire themagebieden werden bekeken. De leden van het project gaven aan dat zij het werk op dit gebied willen voortzetten door de ontwikkeling van meer uitwisselingsbezoeken en door de ontwikkeling van een leidraad om goede praktijken op dit gebied uit te wisselen ter ondersteuning van de uitvoering.

Vier hoofdthema's werden vastgesteld:

  1. Targeting - planning, evidence & prioritering (inclusief specifieke risicocriteria);
  2. On the ground - oplossingen voor landbouwers om hen te helpen de richtlijn uit te voeren, inclusief waar mogelijk kosten-batenanalyse - instrumenten om inspecties efficiënter en effectiever te maken;
  3. Partnership working - het regelgevingslandschap gebruiken om meerdere voordelen op te leveren - financieringsbronnen verwerven om oplossingen in het veld uit te voeren;
  4. De ontwikkeling van mechanismen voor nalevingsgarantie om milieuvoordelen te helpen behalen.

Over dit onderwerp zijn verdere uitwisselingsbezoeken georganiseerd en in de coulissen van het project heeft het team een eerste leidraad opgesteld die kan worden uitgebreid en opgefrist aan de hand van de opgedane ervaring.

In 2015 en 2016 zal het project de leidraad verder uitbreiden met meer voorbeelden van goede praktijken. Ten tweede zal een projectplan worden ontwikkeld voor het opzetten van een online wikiplatform voor het delen van ervaringen. De leidraad zou dan worden overgebracht naar dit webgebaseerde instrument, dat naar verwachting de toegankelijkheid van de verzamelde kennis zal verbeteren. Het Deense agentschap voor milieubescherming heeft positieve ervaringen met deze vorm van begeleiding voor de Deense gemeenten.

Gerelateerde bestanden/informatie

 

Number: 2014/13 - 2015/12 - 2016/11 – Status: Voltooid – Period: 2014 - 2016 – Topic: Water en land - Tags:

Subscribe to our newsletter