IMPEL Logo

Goede praktijken bij de uitvoering van het EU-actieplan tegen de handel in wilde dieren en planten

2018

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

De uitvoering van het EU-actieplan tegen de handel in wilde dieren vereist brede steun, niet alleen van de EU-instellingen, maar ook van de EU-agentschappen – Europol en Eurojust –, de lidstaten en hun relevante agentschappen, de EU-delegaties, de ambassades van de lidstaten in derde landen.

Het doel van dit IMPEL-project is de verschillende goede praktijken te analyseren om de EU-instrumenten voor de bestrijding van de handel in wilde dieren en planten toe te passen en een oriëntatiegids op te stellen die door alle lidstaten kan worden gedeeld en gebruikt.

Een algemeen doel van het project is het opstellen van een referentiegids voor een kerngroep van uitvoerende handhavingsinstanties van de EU-lidstaten die hen in staat stelt het probleem van de handel in wilde dieren en planten met succes aan te pakken.

Dat omvat:

  • Het uitwisselen van oplossingen voor uitvoeringsproblemen;
  • Het vergemakkelijken van de toepassing en interpretatie van de beschikbare instrumenten;
  • Het uitvoeren van gezamenlijke inspecties;
  • Ontwikkelen van webapplicaties;
  • Het identificeren van hiaten in de implementatie;
  • Een overzicht geven van de aanpak in verschillende Europese landen;
  • Het faciliteren van samenwerking tussen actoren uit de nalevingsketen, ook voor het definiëren van consistente oplossingen voor implementatieproblemen.

Number: 2018/16 - 2019/16 - 2020/18 – Status: Lopend – Period: 2018 – Topic: Bescherming van de natuur - Tags:

Subscribe to our newsletter