IMPEL Logo

IED Basisrapport

2015 - 2017

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het situatierapport is pas sinds enkele jaren in de Europese wetgeving opgenomen. Niettemin hebben sommige lidstaten al een aanzienlijke ervaring met bodemonderzoeken opgedaan, met gevestigde procedures die in sommige gevallen gebaseerd zijn op tientallen jaren praktijkervaring.

Het doel van het RIE-basisrapport is in de eerste plaats de beoordeling van de bodemkwaliteit aan het begin van de verlenging van de vergunning van een industriële activiteit om een uitgangstoestand vast te stellen. Het doel is een vergelijkingsbasis te bieden bij de definitieve beëindiging van de activiteit, zodat het beginsel "de vervuiler betaalt" objectief kan worden toegepast.

Een betere uitvoering van het basisrapport inzake industriële emissies betekent ook efficiëntere procedures, die leiden tot een betere kennis van de toestand van de bodem voor een lagere investering in termen van duur en kosten van de onderzoeken. Gezien de uiteenlopende mate van regelgevende en praktische ervaring op dit gebied in de lidstaten, zou IMPEL de bestaande ervaring in zijn netwerk kunnen gebruiken om de beste praktijken te verzamelen en de belangrijkste representatieve factoren voor bodemonderzoek te identificeren, teneinde een zowel efficiënte als pragmatische aanpak van de opstelling van basisrapporten te helpen bevorderen.

Het is de bedoeling een lijst op te stellen van de bestaande procedures bij onze leden en een analyse van de beste praktijken die reeds zijn toegepast. De leden kunnen profiteren van de reeds aanwezige kennis en ervaring en nemen wat zij van toepassing achten op hun behoeften.

Gerelateerde bestanden/informatie

 

 

Number: 2015/24 - 2016/10 - 2017/11 – Status: Voltooid – Period: 2015 - 2017 – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter