IMPEL Logo

Samenwerking IMPEL - Azië

2011 - 2013

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

De leden van de IMPEL TFS-stuurgroep nemen jaarlijks deel aan workshops van het Asia Network on the Prevention of Illegally Transboundary Movements of Hazardous Wastes en van het Regional Enforcement Network for Chemicals and Waste (REN).

De workshoponderwerpen hebben gewoonlijk betrekking op e-afval en ESM, nationale updates over handhavingsactiviteiten met de onlangs ingevoerde en gewijzigde regelgeving inzake gevaarlijke afvalstoffen, grensoverschrijdende vervoersstatistieken, illegale gevallen en relevant beleid inzake recycling en ESM van gevaarlijke afvalstoffen. Ook de moeilijkheden waarmee de landen worden geconfronteerd bij het terugnemen van ontdekte illegale grensoverschrijdende overbrengingen worden besproken.

IMPEL speelt een belangrijke rol in de discussie over de verbetering van de samenwerking tussen netwerken en gaf de deelnemers een presentatie over het gebruik en de voordelen van Basecamp en de onlangs vastgestelde verificatie- en communicatieprocedures. Sommige landen, zoals Indonesië en Singapore, toonden belangstelling om betrokken te worden bij een gezamenlijk project inzake verificaties. Er werd besloten dat tijdens de volgende workshop de terugnamekwestie een gezamenlijke inspanning moet zijn.

Number: 2011/19 - 2012/16 - 2013/21 – Status: Voltooid – Period: 2011 - 2013 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter