IMPEL Logo

IMPEL's Netwerkconferentie 2018

2018 - 2018

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Na 2 opeenvolgende jaren van het organiseren van conferenties over EU-netwerken (2016 Utrecht en 2017 Oxford), erkende IMPEL de noodzaak om een speciale conferentie te houden over het werk, de vooruitgang en de weg vooruit van het netwerk, de 5 deskundigenteams en hun leden; vooral in verband met het Environmental Compliance Assurance Initiative van de Europese Commissie.

De conferentie heeft tot doel:

 • De stand van zaken presenteren van de operationalisering van het IMPEL Position /Ambitions Paper on ‘Environmental Compliance Assurance’ (2018)
 • .
 • Het (strategische) lidmaatschap van IMPEL vergroten
 • Promoot en verspreid IMPEL’s resultaten en output
 • Bespreek en presenteer een meerjarig strategisch programma voor opleiding en capaciteitsopbouw op de belangrijkste gebieden die als lacunes en behoeften in de uitvoering zijn aangemerkt
 • Bespreek gecoördineerde EU-brede handhavingsacties op diverse onderwerpen
 • Informeren en afstemmen met belanghebbenden en strategische partners die actief zijn in de nalevingsketen
 • Show case innovatieve nieuwe instrumenten en acties om IMPEL-leden te ondersteunen in hun werk en verantwoordelijkheden
 • Het delen van beste praktijken, case studies en knowhow vergemakkelijken

De conferentie biedt de 5 Expert Teams ook de mogelijkheid om hun bijeenkomst parallel aan de conferentie te houden.

Resultaten en output:

 • Input ontvangen van leden’ voor de gepresenteerde acties en manieren om de naleving van milieunormen te verbeteren en te waarborgen.
 • Betere profilering van IMPEL bij haar leden, belanghebbenden, partners en extern
 • Kaders voor een meerjarenprogramma voor opleiding en capaciteitsopbouw, met inbegrip van gebieden, behoeften, instrumenten en opleidingscurricula, financiering, middelen
 • Voorstellen voor gezamenlijke inspectieacties in de gehele EU en manieren om deze uit te voeren

Gerelateerde bestanden/informatie

 

Number: 2018/21 – Status: Voltooid – Period: 2018 - 2018 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter