IMPEL Logo

IMPEL-TFS NCP vergaderingen over beste praktijken

2007

Lopend

Projectbeschrijving en doelstellingen

Internationale samenwerking en afstemming is van groot belang bij de handhaving van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EG) nr. 1013/2006 zoals vermeld in artikel 50. Eerdere en lopende IMPEL-TFS (TransFrontier Soverbrenging van afvalstoffen) projecten hebben aangetoond dat het essentieel is om als bevoegde autoriteiten samen te werken. De handhaving van de EU-verordening inzake de overbrenging van afvalstoffen blijft ernstig tekortschieten. Om de samenwerking en afstemming van de handhaving te verbeteren, is frequent contact tussen de Europese handhavingsautoriteiten noodzakelijk. Dit project faciliteert de uitwisseling van informatie en ervaringen, case studies, discussies over interpretaties en inspectieaanpak tussen de Nationale Contactpunten TFS (NCP’s).

De jaarlijkse best practice bijeenkomsten hebben tot doel:

  • informatie, werkmethoden, case studies en ervaringen uit te wisselen;
  • de deelnemers te informeren over nieuwe ontwikkelingen;
  • het netwerk te versterken van NCP’s die betrokken zijn bij de handhaving van de WSR 1013/2006

Number: 2007/20 - 2009/06 - 2011/14 - 2012/11 - 2013/23 - 2014/02 - 2015/07 - 2016/06 - 2017/04 - 2018/03 - 2019/04 – Status: Lopend – Period: 2007 – Topic: Afval en TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter