IMPEL Logo

Uitvoering en gebruik van BREF's

2004

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het hoofddoel van dit IMPEL-project was de uitwisseling van informatie over het reële gebruik van BREF en de uitvoering van BBT tussen IMPEL-leden en operationele autoriteiten die in de lidstaten belast zijn met de verspreiding van BREF en de uitvoering van BBT.

Een aantal conclusies

  • De informatiestructuur op nationaal en EU-niveau moet duidelijker en toegankelijker zijn voor milieuautoriteiten en exploitanten van bedrijven.
  • Nationale richtsnoeren/praktijken op basis van de BREF's en andere informatie zouden gedeeltelijk de noodzaak van vertaalde BREF's kunnen vervangen.
  • De industrie zou actief moeten deelnemen aan de ontwikkeling van nationale richtsnoeren en emissienormen en aan de opstelling en herziening van BREF's.
  • Ook brancheorganisaties spelen een sleutelrol in dit informatieverspreidingsproces.
  • De belangrijkste benaderingen voor de BBT-beoordeling zijn een gestandaardiseerde aanpak (wettelijk bindende / richtinggevende normen die op nationaal of regionaal niveau worden vastgesteld), of een aanpak waarbij per geval vergunningen worden verleend, of een combinatie van deze twee benaderingen.
  • Uitwisseling van goede voorbeelden van vergunningsprocedures voor verschillende sectoren kan zeker nuttig zijn. Dit betekent vrije toegang tot richtsnoeren, informatie-initiatieven enz. om het informatieniveau van de autoriteiten niet alleen op nationaal en regionaal, maar ook op lokaal niveau te verbeteren.
  • Internet, workshops, bijeenkomsten, cd-roms, hotline, zijn de meest gebruikte instrumenten voor de opleiding van vergunningverleners en andere belanghebbenden.
  • Het netwerk dat is opgebouwd tijdens het BREF-schrijfproces kan worden gebruikt als informele bron van informatie en ondersteuning

 

Number: 2004/12 – Status: Voltooid – Period: 2004 – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter