IMPEL Logo

Uitvoering uitdaging 2021

2021

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

IMPEL heeft de afgelopen jaren een paar soortgelijke onderzoeken uitgevoerd die veel nuttige informatie opleverden.  De situatie is echter drastisch veranderd met het uitroepen van een klimaatnoodtoestand door veel landen, een enorme toename van het bewustzijn over kunststoffen en de wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit.  Deze situatie is aanzienlijk verergerd door de aanhoudende COVID-19 pandemie, die regelgevingsprogramma's aanzienlijk heeft doen ontsporen en uiteindelijk gevolgen zal hebben voor de begrotingen van de overheidssector en de financiën van degenen die geacht worden de milieuwetgeving na te leven. Deze werkzaamheden zijn nodig om deze opkomende uitdagingen volledig in kaart te brengen en te kwantificeren en om te trachten de mogelijkheden en oplossingen te belichten ter ondersteuning van de regelgevende gemeenschap. De werkzaamheden zullen ook rechtstreeks bijdragen tot de opstelling van een strategisch meerjarenplan vanaf 2022.

Het gewenste resultaat van het project is een goed begrip van de dringende problemen, zodat mogelijke oplossingen kunnen worden gevonden om de regelgevende gemeenschap te ondersteunen.  De werkzaamheden zullen ook rechtstreeks bijdragen tot de opstelling van een strategisch meerjarenprogramma vanaf 2022.

Number: 2021/18 – Status: Voltooid – Period: 2021 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags:

Subscribe to our newsletter