IMPEL Logo

INSPECT-CEM - Richtlijnen voor milieu-inspectie voor de cementklinkerindustrie

2007 - 2009

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Cementproductieproces is een complexe industriële activiteit die potentieel het milieu met grote gevolgen kan beïnvloeden. Verschillende ervaringen en knowhow hebben aangetoond dat het monitoren van alleen schoorsteenemissies geen efficiënte controlestrategie is; het is belangrijk om een geïntegreerde controleactie uit te voeren die ook rekening houdt met het productieproces en de toegepaste technologieën, aangezien een stabiele en gecontroleerde procesvoering de eerste garantie is voor een gegarandeerde naleving.

Dit project was bedoeld om de huidige knowhow op het gebied van milieucontroles in cementfabrieken vast te leggen en te beschrijven; het is bedoeld om een conceptuele benadering en een operationeel instrument te verschaffen aan inspecteurs die milieucontroles moeten uitvoeren in dit soort fabrieken.

Het eerste deel van het rapport richt zich op de beschrijving van de potentiële bedreigingen voor het milieu als gevolg van de productie van cementklinkers, teneinde de meest relevante kwesties te verduidelijken die door de Autoriteit moeten worden gecontroleerd.

Het tweede deel van het rapport is een beschrijving van een richtsnoer voor inspecties in cementfabrieken; het is afgeleid van de beschouwing in het eerste deel van het rapport; het volgt de basisbeginselen van de aanbeveling betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties en tracht een minimumreeks criteria vast te stellen voor de planning en uitvoering van milieu-inspecties, om nieuwe inspectie-instanties te helpen hun specifieke vaardigheden te verbeteren en in het algemeen deze controles in de EU-lidstaten, met inbegrip van de toetredingslanden, homogener te maken.

In het bijzonder zijn twee kwesties de meest relevante milieueffecten in de cementindustrie gebleken: luchtemissies en gebruik van afval.

 

 

Number: 2007/16 – Status: Voltooid – Period: 2007 - 2009 – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter