IMPEL Logo

INSPECTAN: Milieu-inspectierichtsnoeren voor de leerlooi-industrie

2004 - 2005

Voltooid

Projectbeschrijving en doelstellingen

Het onderhavige verslag komt voort uit de resultaten van een vragenlijst, besproken tijdens bijeenkomsten in de periode oktober 2004 & juni 2005. De discussie concentreerde zich op de economie; de productieprocessen; wet- en regelgeving; inspectieprocedures. Het verslag is opgevat als een instrument voor de overheidsinstanties die betrokken zijn bij de controles en het toezicht op de leerlooierijsector. Daartoe worden de ervaringen uit verschillende Europese contexten van de leer- en looi-industrie samengebracht.

Number: 2004/14 – Status: Voltooid – Period: 2004 - 2005 – Topic: Industrie en lucht - Tags:

Subscribe to our newsletter