IMPEL Logo

Kennis- en informatieprogramma

2022

Lopend

In de afgelopen jaren hebben IMPEL en de Europese Commissie hun standpunten over capaciteitsopbouw bekendgemaakt en bijgevolg nemen verschillende IMPEL-projecten nu het initiatief om hun ideeën te ontwikkelen over hoe zij hun leden kunnen ondersteunen bij de uitvoering van de producten die zij leveren.

Capaciteitsopbouw is een van de kernprioriteiten van IMPEL en in de afgelopen twee decennia heeft IMPEL een grote verscheidenheid aan instrumenten ontwikkeld, waaronder methodologieën en richtsnoeren. Ondersteuning van haar leden door middel van verschillende activiteiten, zoals opleidingen voor het praktische gebruik van de ontwikkelde instrumenten en workshops en seminars is een gangbare praktijk. 

IMPEL-project "Capaciteitsopbouw en opleiding" (2019-2021) had tot doel om via een meer consistente, overkoepelende en geïntegreerde aanpak een meerjarenstrategie en een meerjarenwerkprogramma te ontwikkelen die de behoeften van IMPEL-leden en andere belangrijke actoren in de nalevingsketen beter met elkaar verbinden. 

Het kennis- en informatieprogramma (KIP) is een proof-of-conceptproject om de waarde van capaciteitsopbouw en opleiding aan te tonen. KIP beoogt kennismateriaal, instrumenten en opleidingsactiviteiten te leveren.


Number: 2022(VIII) WG-7 – Status: Lopend – Period: 2022 – Topic: Horizontale instrumenten en benaderingen - Tags: good practice , enforcement , Waste Shipments Directive , soil

Subscribe to our newsletter